Przetarg nieograniczony pn.

„Wymiana instalacji elektrycznej i słaboprądowej w budynku

VI Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Krakowie

Etap I”

Nr sprawy: ZP-1

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia