75. rocznica egzekucji przy Starej Synagodze

Zapraszamy do galerii zdjęć

Od pięciu lat nasza Szkoła opiekuje się miejscem pamięci przy ulicy Szerokiej w Krakowie. Skromny pomnik znajduje się na lewo od wejścia do Starej Synagogi. Upamiętnia on zbrodnię z okresu II wojny światowej: 28 października 1943 roku niemieccy okupanci rozstrzelali tu 30 Polaków przewiezionych z więzienia przy ul. Montelupich. Była to zemsta za zabicie, z wyroku polskiego podziemia, dwóch urzędników – Niemców i konfidentki Gestapo. Do tej pory zdołano ustalić nazwiska jedynie dziewiętnastu rozstrzelanych.

W przeddzień 75. rocznicy tego tragicznego wydarzenia społeczność naszego Liceum uczciła pamięć ofiar. Uroczystość zaszczycili swą obecnością przedstawiciele Rady Dzielnicy I Stare Miasto z jej przewodniczącym panem Tomaszem Darosem oraz radnymi, panią Anną Bałdygą i panem Jackiem Balcewiczem. Modlitwę za zmarłych poprowadził proboszcz parafii Bożego Ciała ks. Przemysław Soboń.

Zdjęcia: Aleksandra Sieprawska

 

Apel Pamięci na ulicy Szerokiej - 27.10.2017 r.

Zapraszamy do galerii zdjęć

27 października 2017 r. społeczność VI LO uczciła pamięć trzydziestu Polaków rozstrzelanych przez niemieckich okupantów przed Starą Synagogą 74 lata temu. Egzekucja przypadkowo wybranych ofiar była odpowiedzią na trzy zamachy dokonane przez polskie podziemie w październiku 1943 roku.

W uroczystości uczestniczyli uczniowie klas 1c, 1e i 2a2 pod opieką pani dyrektor Marty Nowak i swoich nauczycieli. Wieniec na pomniku ofiar złożyli również radny Dzielnicy I pan Jacek Balcewicz i podinspektor Artur Figiel z Komisariatu Policji I w Krakowie.

 

 

 

 

 
Apel Pamięci na ulicy Szerokiej - 28.10.2016 r.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć

"Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość" - Jan Paweł II


28 października 2016 r. na ul. Szerokiej przed Starą Synagogą odbyła się rocznicowa uroczystość poświęcona pamięci trzydziestu Polaków rozstrzelanych w tym miejscu przez hitlerowców w 1943 roku, w ramach realizacji okupacyjnej polityki o odpowiedzialności zbiorowej. Egzekucja była odpowiedzią na zamach dokonany przez polskie podziemie na dwóch niemieckich urzędników Generalnego Gubernatorstwa i konfidentki gestapo. Społeczność VI LO od lat opiekuje się tym szczególnym miejscem na Kazimierzu.

O godzinie 12 wokół skromnego pomnika ofiar zgromadzili się uczniowie klas 3F, 3H2, 2C i 1F pod opieką Pani dyrektor Iwony Fedan i swoich nauczycieli. Uroczystość zaszczycili przedstawiciele Rady Dzielnicy I-szej: Pani Anna Gapys, Pan Jacek Balcewicz i Pan Grzegorz Sobol oraz zastępca komendanta Komisariatu I-szego Pan nadkomisarz Mariusz Serafin. Apel poprowadził prof. Grzegorz Harabasz a ksiądz Łukasz Bugała odmówił modlitwę w intencji wszystkich, którzy na ziemiach polskich padli ofiarą niemieckiego nazizmu.

 

Apel Pamięci na ulicy Szerokiej 2015

Zapraszamy do galerii zdjęć

 
Uroczyste obchody rocznicy rozstrzelania 30. Polaków na Krakowskim Kazimierzu - 28.10.2014 r.

 

„Dob­ro i zło na­leży pa­miętać wie­cznie. Dob­ro, po­nieważ wspom­nienie, że kiedyś nam je wyświadczono, uszlachet­nia nas.  Zło, po­nieważ od chwi­li, w której je nam wyrządzo­no, spoczy­wa na nas obo­wiązek odpłace­nia za nie dobrem.” 

28 pażdziernika 2014 roku  społeczność VI LO po raz kolejny uroczyście uczciła pamięć trzydziestu Polaków zamordowanych 71 lat wcześniej na dziedzińcu Starej Synagogi przy ul. Szerokiej. Ludzie ci padli ofiarą hitlerowskiego terroru zakładającego m.in. odpowiedzialność zbiorową.  Zginęli w ramach akcji odwetowej prowadzonej przez niemieckie władze okupacyjne, które w ten krwawy sposób zareagowały na aktywność polskiego podziemia niepodległościowego.

VI Liceum Ogólnokształcące opiekuje się obeliskiem upamiętniającym ofiary tamtej zbrodni. Uczniowie regularnie i na ochotnika dbają o jego czystość oraz o porządek najbliższego otoczenia. 28 października tradycyjnie złożyliśmy na pomniku kwiaty, zapaliliśmy znicze i odmówiliśmy modlitwę. Oprócz uczniów klas 2F i 2A2 w uroczystości udział wzieli Pani Dyrektor Iwona Fedan, Ojciec Jarosław Klimczyk, Radni Dzielnicy I Stare Miasto, przedstawiciele Zrzeszenia „WiN”, grupa młodzieży z zagranicy, która z wielkim zainteresowaniem przyglądała się całemu wydarzeniu.  Z dużym wzruszeniem, ale i uznaniem całą ceremonię oceniał już po jej zakończeniu Pan Adam Idus – syn rozstrzelanego 28 października 1943 roku na ul. Szerokiej Eugeniusza Idusa.