Olimpiada Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół średnich, powołana do życia w roku 1969, należy do najstarszych olimpiad przedmiotowych w naszym kraju. Podstawę działania Olimpiady stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. nr 13, poz. 125 z późn. zm.) oraz Regulamin Olimpiady. Organizatorem merytorycznym Olimpiady jest Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Obok MEN tradycyjnym współsponsorem i współorganizatorem tej imprezy jest Stowarzyszenie Współpracy Polska–Wschód.

Olimpiada Języka Rosyjskiego ma charakter trójstopniowych zawodów o zasięgu ogólnopolskim:

  • zawody I stopnia – eliminacje szkolne lub międzyszkolne o zasięgu rejonowym lub wojewódzkim

  • zawody II stopnia – eliminacje okręgowe

  • zawody III stopnia – eliminacje centralne

W roku szkolnym 2012/2013 w Olimpiadzie Języka Rosyjskiego brały udział dwie uczennice naszego Liceum - Angelika Bogucka z klasy 0 H2 i Ksenia Surima z klasy I C, które dotarły do eliminacji okręgowych.