Wizyta w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

„Chmura” edukacyjna - nowy model nauczania na przykładzie zajęć geografii.

Zapraszamy do galerii zdjęć

Małopolska Chmura Edukacyjna to projekt edukacyjny mający na celu podniesienie kluczowych kompetencji oraz ukształtowanie właściwych postaw na dalszej ścieżce edukacyjnej wśród wyselekcjonowanych uczniów szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego.

Dwa razy w miesiącu o godz. 7:30 uczennice i uczniowie klas 2a2 i 2g2 VI LO w Krakowie z rozszerzonym programem nauczania geografii, którzy chcą pogłębić i poszerzyć swoją geograficzną wiedzę i umiejętności, uczestniczą pod opieką prof. Sławomira Kubasa w specjalnie przygotowanych 2-godzinnych zajęciach on-line prowadzonych przez pracowników w naukowych Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajęcia odbywają się w pracowni geograficznej nr 100 w budynku VI LO dzięki nowo zakupionemu sprzętowi teleinformatycznemu jakim są tablica multimedialna, telewizor, kamery rejestrujące obraz i ruch oraz mikrofony zbiorcze.

Zajęcia mają charakter interaktywnych telekonferencji - uczniowie VI LO dzięki wykorzystaniu ww. technologii telekomunikacyjnych są w stanie aktywnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w czasie rzeczywistym przez wykładowców – pracowników naukowych transmitujących i monitorujących przebieg zajęć z terenu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczniowie komunikują się również z uczniami z pięciu innych szkół województwa małopolskiego przebywających w tym samym czasie w salach lekcyjnych we własnych szkołach.

Dnia 21 listopada 2019 r. uczennice i uczniowie VI LO w Krakowie mieli możliwość odwiedzenia Instytutu Geografii
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego położonego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gronostajowej 7 oraz uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez dwóch doktorantów wydziału geologii. Zajęcia dotyczyły tematyki tektoniki płyt litosfery oraz ruchów górotwórczych (orogenez) - genezy, mechanizmów przemieszczania się oraz bezpośrednich następstw tych ruchów.

Poznawaniu i przyswajaniu wiedzy oraz umiejętności towarzyszył m. in. bardzo ciekawy i wymagający zaangażowania uczniów eksperyment. Uczniowie otrzymali materiały: plastikowe pojemniki, arkusze papieru ściernego, rękawiczki oraz piasek w dwóch kolorach: szarym i niebieskim. Eksperyment polegał na naprzemiennym usypywaniu równych warstw piasku na papierze ściernym położonym na dnie plastikowego pojemnika. Czynność ta okazała się wyzwaniem wymagającym chirurgicznej precyzji, gdyż piasek mieszał się bardzo szybko.
Po uformowaniu kilku naprzemiennych warstw piasku na papierze na dnie pojemnika należało delikatnie i miarowo wyciągać papier przez specjalną do tego przeznaczoną szczelinę umiejscowioną na dnie szklanego pojemnika. Wraz z wyciąganiem papieru uczniowie uważnie obserwowali jak w bardzo przyspieszonym tempie fałdują się kolorowe warstwy piasku (w znacznie wydłużonym rzeczywistym czasie geologicznym są to struktury warstw skalnych), co wzbudziło wśród nich niemałe zainteresowanie i emocje.

Prowadzący zajęcia doktoranci wykazali się nie tylko profesjonalizmem i wiedzą, ale także dowcipem i prostotą
w wyjaśnianiu złożonych procesów geologicznych, np. obrazowe porównanie budowy wnętrza Ziemi do brzoskwini czy jajka, a procesów w nim zachodzących do gotującego się makaronu. Dzięki temu tematyka zajęć była przyjemnie i szybko przyswajana przez uczniów. Prowadzący starali się też zachęcić uczniów do aktywnego uczestnictwa oraz wypowiadania własnych wniosków. Uczniowie zadeklarowali chęć uczestnictwa w kolejnych zajęciach odbywających się na ww. wydziale.

Dla nas, uczniów klas geograficznych VI LO w Krakowie, możliwość uczestniczenia w zajęciach geografii Małopolskiej Chmury Edukacyjnej jest wyróżnieniem oraz szansą, aby poszerzyć naszą wiedzę i umiejętności dotyczące zagadnień, które nas interesują. Dzięki temu projektowi mamy możliwość kontaktu z nauką oraz możemy rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Uczestniczymy w tych zajęciach z różnych powodów - niektórzy z nas chcą w ten sposób jeszcze lepiej przygotować się do egzaminu maturalnego z geografii w zakresie rozszerzonym, inni próbują znaleźć swoje powołanie.


Maja Loranc
Łukasz Rakoczy