aktualności
Wykład p. dr Marii Nowiny-Konopki - 16.03.2017 r.

 

16 III 2016 VI liceum gościło p. dr Marię Nowinę-Konopkę, pracownika naukowego Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasz ekspert wygłosił wykład pt. "12 grzechów mediów". Słuchaczami byli uczniowie klas 2C, 2E, 2F i 2G realizujący program nauczania wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Nasz ekspert zapoznał uczniów z funkcjonowaniem współczesnych mediów, ich wpływem na opinię publiczną oraz zagrożeniami wynikającymi z błędów dziennikarskich. Po wykładzie odbyła się krótka dyskusja.


pozostałe aktualności