aktualności

Zebrania z Rodzicami kandydatów przyjętych

IV. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym  2017/2018
:

Termin: 7 VII (piątek) do godz. 12.00 tablica informacyjna VI LO w Krakowie.


Zebrania z Rodzicami kandydatów przyjętych odbędą się 7 lipca 2017 r. (piątek) w dwóch turach:

o godz. 15.00 - grupy rekrutacyjne: A1, A2, A3, B, H

i o godz. 16.30. - grupy rekrutacyjne: C, D, G

pozostałe aktualności