aktualności

Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym Alchemik

Jest to konkurs jednoetapowy przeprowadzany w szkole. Odbędzie się on 7 marca 2018 r.

Uczestnicy biorą udział w teście konkursowym składającym się z pytań z zakresu programowego chemii. Test jednokrotnego wyboru składa się 30 pytań zamkniętych (1 punkt za poprawną odpowiedź) oraz zadania opisowego (od 0 do 8 punktów). Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania, a skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału w Konkursie jak największej ilości młodzieży.

Na laureatów konkursu czekają nagrody rzeczowe. Koszt uczestnictwa w konkursie wynosi 9 zł. Więcej informacji na stronie: http://www.alchemik.suwikr.pl/alchemik/index.html oraz u nauczycieli chemii.

Zgłoszenia wraz z opłatą konkursową przyjmujemy w dniach 27.11.2017 r. – 05.12.2017 r.

Zachęcamy do licznego udziału w konkursie!

Nauczyciele chemii

pozostałe aktualności