aktualności

Wykład dra Michała Choińskiego z Instytutu Filologii Angielskiej UJ

 W dniu 30 listopada 2017 r. VI LO odwiedził dr Michał Choiński, adiunkt w Instytucie Filologii Angielskiej UJ, ekspert w dziedzinie wczesnej literatury amerykańskiej i angielskiej, retoryki oraz przekładu literackiego.

Uczniowie klas pierwszych dwujęzycznych z językiem angielskim miały zaszczyt wysłuchać niezwykle barwnego wykładu pt. „Szpecą and świecą – on Shakespeare’s witches in Polish translations of Macbeth, podczas którego usłyszeli o teatrze elżbietańskim i genezie Makbeta. Na zakończenie wykładu odbyły się krótkie warsztaty, podczas których dyskutowano o zawiłościach przekładu pierwszej sceny tragedii Szekspira.

 

On 30 November 2017 Dr Michał Choiński from the Institute of English Studies of the Jagiellonian University was the guest of VI LO. The students of English bilingual classes in our school had the opportunity to participate in a lecture entitled: “Szpecą and świecą – on Shakespeare’s witches in Polish translations of Macbeth”. They could learn why Shakespeare’s works are worth becoming familiar with, what the importance of the Three Witches in ‘Macbeth’ is and how difficult it is to translate the verse “Fair is foul, and foul is fair” to Polish without losing its hidden meaning.


pozostałe aktualności