aktualności

Wykład dra Michała Choińskiego z Instytutu Filologii Angielskiej UJ

 W dniu 30 listopada 2017 r. VI LO odwiedził dr Michał Choiński, adiunkt w Instytucie Filologii Angielskiej UJ, ekspert w dziedzinie wczesnej literatury amerykańskiej i angielskiej, retoryki oraz przekładu literackiego.

Uczniowie klas pierwszych dwujęzycznych z językiem angielskim miały zaszczyt wysłuchać niezwykle barwnego wykładu pt. „Szpecą and świecą – on Shakespeare’s witches in Polish translations of Macbeth, podczas którego usłyszeli o teatrze elżbietańskim i genezie Makbeta. Na zakończenie wykładu odbyły się krótkie warsztaty, podczas których dyskutowano o zawiłościach przekładu pierwszej sceny tragedii Szekspira.

pozostałe aktualności