aktualności

Ogólnopolski Konkurs Booktrailer Film Festival

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu zaprasza do udziału w pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu “Booktrailer Film Festival”. Adresatami przedsięwzięcia są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku 14-18 lat.

Booktrailer Film Festival jest przedsięwzięciem o charakterze edukacyjnym promującym czytelnictwo wśród młodzieży. Jego idea opiera się na zespoleniu tradycji i nowoczesności – łączeniu poznawania literatury z nowymi technologiami, integrowaniu sztuki słowa i języka kina, rozwoju kompetencji związanych ze współpracą w grupie i wnikliwej analizy działa literackiego. Projekt zachęca do lektury, uczy i wyzwala kreatywność.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie dwuminutowego filmu promującego wybraną książkę, czyli booktrailera. Konkurs odbywa się równocześnie we Włoszech, Francji i Bułgarii. Pięć filmów, które uzyskają najwyższy wynik w ocenie jury, zostanie skierowanych do międzynarodowego finału konkursu w Brescii (Włochy).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wcześniejsze przesłanie zgłoszenia do organizatora eliminacji krajowych w terminie do końca lutego 2018 r. na adres booktrailernowytarg@gmail.com oraz wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.booktrailerfilmfestival.eu w okresie od 15 stycznia do 12 marca 2018 r. Finał konkursu odbędzie się 6 kwietnia 2018 r. w Nowym Targu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.zskj.nowotarski.pl

pozostałe aktualności