aktualności

42 OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO – ETAP OKRĘGOWY. GRATULACJE!!!


42 OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO – ETAP OKRĘGOWY. GRATULACJE!!!

 Uczniowie:

Elliot Harrison 2d

Kiereś Zuzanna 3a3

Kłusek Maria  2a3

Leśniak Kajetan  3h1

Puchalska Magdalena 3a2

Skowronek Paweł 3a3

Słącz Krzysztof 2a1

Świeczkowska Maja 1a3

Zakwalifikowali się do II (okręgowego) etapu Olimpiady Języka Angielskiego, który odbędzie się w następujących lokalizacjach i terminach: 

TEST PISEMNY  

Termin: 15 stycznia, godz. 12.00.

Miejsce: budynek dydaktyczny Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, Kraków, ul. św. Filipa 25, sala nr 105 (wejście do budynku: w bramie za barierką dla samochodów, drzwi po prawej; sala 105 znajduje się na I piętrze) 

BARDZO PROSZĘ przyjść około 15 minut wcześniej. Uczestnicy Olimpiady zobowiązani są do okazania dowodu tożsamości ze zdjęciem (legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport). Przypominam, że obecność nauczyciela nie jest konieczna w przypadku obecności innych opiekunów uczestników Olimpiady. 

EGZAMIN USTNY 

Termin: 29 stycznia, od godz. 9.30

Miejsce: budynek dydaktyczny Wydziału Filologicznego UJ, al. Mickiewicza 9B, sale na I piętrze.

Do egzaminu ustnego dopuszczeni są ci uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani na podstawie wyniku testu pisemnego. W poprzednich latach przyjmowano, że kwalifikacja następuje po otrzymaniu co najmniej 50% ogólnej liczby punktów z testu pisemnego. Wyniki testu pisemnego, a tym samym decyzje o kwalifikacji do egzaminu ustnego, zostaną podane na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej (zakładka KANDYDACI, na samym dole podstrony: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/kandydaci) NIE WCZEŚNIEJ niż 22 stycznia w godzinach popołudniowych. 

Tak odległe daty podyktowane są koniecznością dostosowania się do terminów zajęć dydaktycznych na UJ, które trwają do 28 stycznia.

ŻYCZYMY AWANSU DO FINAŁU!!!  ANGIELSKA SEKCJA JĘZYKOWA!!!

 

 

 

pozostałe aktualności