aktualności

List Rady Rodziców VI LO w Krakowie do Rodziców Uczniów klasy pierwszej

Szanowni Państwo!

 

 

            Serdecznie witamy Państwa w gronie Rodziców Uczniów VI LO w Krakowie
i gratulujemy pomyślnego zakończenia rekrutacji do liceum. Cieszymy się, że wraz
z Dziećmi wybrali Państwo naszą szkołę.

            Rada Rodziców Uczniów VI LO aktywnie wspomaga Dyrekcję i Nauczycieli w podejmowanych działaniach edukacyjnych i wychowawczych. Przedstawiamy Dyrekcji potrzeby i oczekiwania Rodziców. Reprezentujemy Rodziców w rozmaitych sytuacjach i tych trudnych, i tych zaszczytnych. Rodzice wspierają też działania pozalekcyjne, które dają Uczniom możliwości rozwoju – a nade wszystko – pozwalają realizować naszym Dzieciom ich pasje i marzenia. Uczniowie,
w szczególnie trudnej sytuacji, mogą  liczyć na pomoc  w postaci dofinansowywania do wycieczek i wyjazdów na obozy naukowe, konkursy i olimpiady. Dofinansowywane są również wszelkiego rodzaju projekty naukowe i artystyczne realizowane przez Uczniów w ciągu roku szkolnego. Ze składek Rady Rodziców finansowane są wszystkie nagrody, dyplomy i wyróżnienia dla Młodzieży.                             

         Rada Rodziców VI LO w Krakowie gorąco zaprasza do współpracy!!!

Zachęcamy Państwa do: uczestniczenia w zebraniach rodzicielskich, podejmowania pracy
w oddziałowych Radach Rodziców, współpracy w ramach Prezydium Rady Rodziców.

            Wszystkich Rodziców Uczniów klas  pierwszych prosimy o wsparcie finansowe działań podejmowanych przez Radę Rodziców, w tym o dokonanie wpłaty wstępnej, w wysokości 200 zł, na rzecz Rady Rodziców VI LO w Krakowie, otrzymując, w formie upominku, pamiątkowy krawat z logo szkoły, który Uczniowie zakładają na wszystkie uroczystości szkolne. Jest to wyróżnienie i identyfikacja z wybraną szkołą, co wpływa na wzmocnienie więzi przynależności do społeczności Uczniów VI LO. Jedną z możliwości dokonania w/w wpłaty będzie zebranie w dniu 10 lipca 2018 roku i odebranie krawatu w dniu zebrania, inna możliwość to dokonanie wpłaty na konto Rady Rodziców

w  Banku Zachodnim WBK nr 31 1500 1142 1211 4004 5361 0000 (adresat: Rada Rodziców VI LO 31-057 Kraków, ul. Wąska 7),

a następnie z potwierdzeniem wpłaty wstępnej odbiór krawatu w sekretariacie liceum.

Prosimy Państwa o wspieranie Rady Rodziców w trakcie trwania roku szkolnego. Składki są dobrowolne. We wrześniu każdego roku na zebraniu Rady Rodziców możecie Państwo zapoznać się z rozliczeniem wydatków oraz współuczestniczyć w wyznaczaniu kolejnych celów wydatkowania zebranych środków finansowych. Zachęcamy Państwa również do podejmowania  działań na rzecz szkoły w każdej innej formie, na przykład w organizacji lekcji tematycznych i kursów dla Uczniów, zapraszaniu Młodzieży w ciekawe miejsca. Chętnie poznamy inne Państwa propozycje. Czekamy na Was!!!

      
          Informacje o spotkaniach Rady Rodziców znajdziecie na stronie internetowej szkoły w zakładce „DLA RODZICÓW”.         

    

                       Życzymy Państwa Dzieciom wielu sukcesów i przeżycia wspaniałych chwil w murach VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie!

 

 

W imieniu Rady Rodziców VI LO

 Grażyna Augustyniak, Przewodnicząca

pozostałe aktualności