aktualności
Wykład p. dra hab. Wojciecha Mruka z Instytutu Historii UJ

7 III 2019 roku w VI Liceum gościł p. dr hab. Wojciech Mruk, pracownik naukowo - dydaktyczny Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nasz gość specjalizuje się w badaniach nad dziejami świata śródziemnomorskiego, życiem religijnym w świecie łacińskim oraz dziejami kontaktów między chrześcijanami i muzułmanami w średniowieczu.

W wykładzie pt. "Przeobrażenia wzgórza świątynnego w Jerozolimie przed wyprawami krzyżowymi" uczestniczyły klasy 2A/2 i 2C realizujące program nauczania historii na poziomie rozszerzonym.

pozostałe aktualności