aktualności

Organizacja pracy szkoły w dniu 15 kwietnia 2019 roku

Szanowni Państwo Rodzice
Drodzy Uczniowie,

         W związku z trwającą w dalszym ciągu akcją strajkową prowadzoną przez Związek Nauczycielstwa Polskiego zmieniam organizację pracy szkoły również w dniu 15 kwietnia 2019r. W tym dniu w godz. 9.00-12.45 na terenie szkoły odbywać się będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz w miarę możliwości zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

           Szczegółowy harmonogram zajęć wraz z podziałem na sale będzie dostępny w dniu 15 kwietnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń na parterze w budynku szkoły. Szkoła będzie otwarta dla uczniów w godzinach 8.45-12.45.

           Od godziny 13.00 w Bazylice Bożego Ciała odbędą się rekolekcje wielkopostne dla młodzieży naszego liceum.

           Jeśli akcja strajkowa zostanie odwołana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, wówczas zajęcia będą odbywać się zgodnie z dotychczas obowiązującym planem zajęć dostępnym na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym (system Librus Synergia).

          Informacje dotyczące organizacji pracy szkoły na każdy kolejny dzień nauki będą przekazywane poprzez stronę internetową szkoły w dniu poprzedzającym.

 

Czesław Wróbel
Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego

pozostałe aktualności