aktualności

Organizacja pracy szkoły w dniach 16-17 kwietnia 2019 roku

Szanowni Państwo Rodzice
Drodzy Uczniowie,

W związku z trwającą w dalszym ciągu akcją strajkową prowadzoną przez Związek Nauczycielstwa Polskiego zmieniam organizację pracy szkoły w dniach 16-17 kwietnia 2019r. W tych dniach w godz. 9.00-12.45 na terenie szkoły odbywać się będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz w miarę możliwości zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Szczegółowy harmonogram zajęć wraz z podziałem na sale będzie dostępny każdego z ww. dni na tablicy ogłoszeń na parterze w budynku szkoły. Szkoła będzie otwarta dla uczniów w godzinach 8.45-12.45.

W dniach 16-17 kwietnia 2019r od godziny 13.00 w Bazylice Bożego Ciała będą głoszone rekolekcje wielkopostne dla młodzieży naszego liceum.

Jeśli akcja strajkowa zostanie odwołana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, wówczas zajęcia będą odbywać się zgodnie z dotychczas obowiązującym planem zajęć dostępnym na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym (system Librus Synergia).

Informacje dotyczące organizacji pracy szkoły na każdy kolejny dzień nauki po wiosennej przerwie świątecznej będą przekazywane poprzez stronę internetową szkoły w dniu poprzedzającym.

 

Czesław Wróbel
Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego

pozostałe aktualności