aktualności
Młodzieżowa Konferencja Rad Samorządów Uczniowskich

W dniu 05.04.2019r w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa, odbyła się Konferencja Samorządów Uczniowskich 26 krakowskich szkół ponadgimnazjalnych. VI Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza reprezentowali: Ewa Kostrzon, Krystian Kroczek, Bartosz Wychowański, z kl. 2e, a w zastępstwie opiekuna SU p. Magdalena Włodarczyk.

W części oficjalnej swoje wystąpienia przedstawili: Przewodniczący Młodzieżowej Rady Krakowa – p. Mateusz Kołodziejczyk,  zastępca Przewodniczącego – p. Izabella Rakowska, oraz zaproszeni goście, m.in. z Rady Dzielnicy XV – p. Grzegorz Gil, p.o Kierownika Referatu z Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, referat d.s Młodzieży  -p. Mateusz Drożdż. W kolejnej odsłonie Samorządy Uczniowskie zaprezentowały i podsumowały działalność w obrębie swoich placówek, a w panelu dyskusyjnym,  podzieliły się swoimi doświadczeniami i atrakcyjnymi pomysłami, które znalazły poparcie i zostały wdrożone z powodzeniem w ich szkole. Równocześnie opiekunowie SU uczestniczyli w panelu dyskusyjnym, z udziałem gości specjalnych pt. „Przyszłość Młodzieży”.

 

pozostałe aktualności