aktualności

Przyjmowanie kopii dokumentów kandydatów do VI LO

Przyjmowanie kopii dokumentów kandydatów do VI LO


Termin:

Dyżur Komisji Rekrutacyjnej VI LO:

19 VI

środa

w godzinach: 13.00 – 15.00 w VI LO

21VI

piątek

w godzinach: 9.00 – 11.00 w VI LO

24 VI

poniedziałek

w godzinach: 10.00 – 14.00 w VI LO

25 VI

wtorek

w godzinach: 11.00 – 15.00 w VI LO


Wymagane dokumenty:

  • kopia świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, którą kandydat ukończył;
  • kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, którą kandydat ukończył;

kopie (oryginał do wglądu) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata i finalisty wskazane
w załączniku do ZARZĄDZENIA NR 13/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia dotychczasowego gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach

 

pozostałe aktualności