aktualności

Terminarz dyżurów Komisji Rekrutacyjnej VI LO

Z uwagi za zagrożenie epidemiczne zachęcamy do składania wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w formie elektronicznej (podstawa prawna:  § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19, Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późniejszymi zmianami).

Skany wniosków o przyjęcie do szkoły zapisanych wcześniej w systemie rekrutacyjnym Omikron

prosimy przesyłać wyłącznie na adres:  rekrutacja2020@vilo.krakow.pl

Kopia wniosku opatrzona odręcznymi podpisami rodziców lub prawnych opiekunów kandydata, przekazana do szkoły pierwszego wyboru w formie elektronicznej lub papierowej jest podstawą do potwierdzenia wniosku w systemie rekrutacyjnym przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną.

W temacie maila prosimy o podanie nazwiska i imienia KANDYDATA.

pozostałe aktualności