aktualności

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w VI LO

Od 13 do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15.00

potwierdzanie woli podjęcia nauki w VI LO w Krakowie przez kandydatów

umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych

Termin:

Dyżur Komisji Rekrutacyjnej w VI LO

13 sierpnia 2020r.

czwartek

w godzinach 12.00 - 14.00

14 sierpnia 2020r.

piątek

w godzinach: 10.00 – 14.00

17 sierpnia 2020r.

poniedziałek

w godzinach: 10.00 – 14.00

18 sierpnia 2020r.

wtorek

w godzinach: 12.00 – 15.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w VI LO wymaga złożenia:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

 
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 
  • Oryginału zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata i finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureata konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim

 
  • karty zdrowia;

 
  • dwóch zdjęć (na odwrocie podpisanych imieniem i nazwiskiem datą i miejscem urodzenia, adresem zamieszkania;

 
  • kserokopii aktu urodzenia

 
  • deklaracja wyboru języka (formularz VI LO)

 
  • aktualizacja danych o kandydacie na potrzeby weryfikacji bazy danych informacji oświatowej (formularz VI LO)

 
  • informacji RODO


Przypominamy, że na teren szkoły można wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem.

Prosimy o zabranie własnego długopisu i zachowanie przynajmniej 2 m odległości.
pozostałe aktualności