Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

Czym jest Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego?

Masz ciekawy pomysł na co wydać publiczne pieniądze, by dobrze służyły mieszkańcom regionu? Nie czekaj i zgłoś swój projekt w 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. To łatwiejsze niż myślisz, liczy się przede wszystkim kreatywność i odrobina chęci. Jeśli Twój projekt wygra głosowanie to Urząd Marszałkowski zrealizuje to zadanie lub powierzy jego wykonanie organizacji pozarządowej.

Budżet obywatelski pozwala mieszkańcom Województwa decydować o tym na co wydać pieniądze. Mieszkańcy mogą nie tylko wybierać zadania, które mają być zrealizowane, ale sami zostać ich autorami. 

Budżet obywatelski Województwa pozwala Małopolanom kształtować ich najbliższe otoczenie, umożliwia określenie potrzeb, daje możliwość wskazania co jest dla nich szczególnie ważne. Dzięki niemu mieszkańcy określają priorytety dla rozwoju powiatów, subregionów oraz całej Małopolski.

Znamy harmonogram 5. edycji Budżetu Obywatelskiego!

W tym roku mieszkańcy Małopolski mogą zgłaszać zadania od 1 września do 15 października 2020 roku. Pracownicy urzędu marszałkowskiego będą analizować i oceniać zadania pod kątem oceny formalnej i możliwości ich realizacji. Listę zadań dopuszczonych do głosowania poznamy do 16 kwietnia 2021 roku.

Na zadania, które przeszły weryfikację Małopolanie będą mogli głosować od 1 maja do 31 maja 2021 roku. Wyniki głosowania, a co za tym idzie zadania, które zostaną zrealizowane w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, poznamy do 15 września 2021 roku.

Harmonogram 5. edycji Budżetu Obywatelskiego:

  • Zgłaszanie zadań przez mieszkańców Województwa Małopolskiego – od 1 września do 15 października 2020 r.

  • Udostępnienie wykazu zgłoszonych zadań - do 30 października 2020 r.

  • Udostępnienie wstępnej listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy zadań odrzuconych - do 5 lutego 2021 r.

  • Składanie odwołań przez autorów zadań - do 12 lutego 2021 r.

  • Rozpatrzenie odwołań autorów zadań przez Radę Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego - do 31 marca 2021 r.

  • Udostępnienie ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania oraz listy zadań odrzuconych - do 16 kwietnia 2021 r.

  • Rozpoczęcie akcji informacyjnej (promującej dane zadanie) przez autorów zadań - od 16 kwietnia 2021 r.

  • Głosowanie mieszkańców Województwa Małopolskiego – 1 maja - 31 maja 2021 r.

  • Ogłoszenie wyników głosowania mieszkańców Województwa Małopolskiego - do 15 września 2021 r.