Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z §5 ust.1 Rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46 poz. 432 ze zmianami).


31 października 2018 r., 2 listopada 2018, 29 i 30 kwietnia 2019, 2 maja 2019

oraz 6, 7, 8 maja 2018 (pisemne egzaminy maturalne odpowiednio z: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego).

Święto Patrona Szkoły i ślubowanie klas pierwszych 20 grudnia 2018 r.