Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z §5 ust.1 Rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46 poz. 432 ze zmianami).


2 i 3 listopada 2017, 30 kwietnia 2018, 2 maja 2018, 1 czerwca 2018

oraz 4, 7, 8 maja 2018 (pisemne egzaminy maturalne odpowiednio z: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego).