DORADCA ZAWODOWY

mgr JULITA GÓRSKA

 

Dyżur na potrzeby indywidualnych konsultacji:   WTOREK      GODZ. 15:00 - 16:00  pokój 309


Zadania doradcy zawodowego to m.in.:

- Wykonywanie badań zainteresowań, zdolności i kompetencji społecznych  (diagnoza umiejętności i możliwości zawodowych),

- Prowadzenie zajęć warsztatowych sprzyjających planowaniu kariery zawodowej i aktywnemu  poszukiwaniu zatrudnienia,

- Udzielanie porad indywidualnych i grupowych ułatwiających wybór zawodu,

- Przekazywanie informacji edukacyjnej i zawodowej młodzieży w formie zajęć grupowych i indywidualnych konsultacji,

- Organizowanie i uczestnictwo w targach edukacyjnych, giełdach zawodów.