VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza jest jednym z najstarszych liceów w Krakowie. Powstało w 1902 roku jako filia Państwowego Gimnazjum św. Jacka.

W 1919 szkołę przekształcono w samodzielny zakład nadając jej nazwę - VII Państwowe Gimnazjum Realne.

W roku 1925 nadano jej imię Adama Mickiewicza, jednego z największych polskich poetów.

W dziejach liceum wielokrotnie zmieniano nazwę szkoły, aż do roku 1967, kiedy to ostatecznie przyjęto nazwę VI Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Krakowie.

Szkoła wielokrotnie zmieniała także swoją siedzibę. W roku 1992 przeniesiono liceum na ulicę Wąską 7, gdzie obecnie się znajduje.

W latach sześćdziesiątych znacznie wzrósł prestiż VI LO. Wyraźniejsze stało się zainteresowanie historią i tradycją VI LO. "Szóstka" zawsze uważała się za szkołę mickiewiczowską i używała imienia Wieszcza, mimo że działo się to niezupełnie zgodnie z zarządzeniami o nazwach szkół z lat 1952 i 1960.
16 listopada 1969 roku odbyła się w sali Filharmonii Krakowskiej uroczystość przekazania szkole sztandaru z wizerunkiem Adama Mickiewicza.
Na początku roku 1972 odbył się pierwszy "Dzień Bohatera Szkoły".

Uroczystość ta nazwana później Świętem Szkoły połączona ze ślubowaniem klas pierwszych na trwale wpisała się w tradycję VI LO.

W roku 1965 szkoła została stowarzyszona UNESCO, a w 1966 roku otrzymała tytuł "szkoły wiodącej".

Początki zainteresowania szkoły nauczaniem języków obcych pojawiły się w roku 1962, kiedy to utworzono "klasę francuską".

Pierwsza klasa z rozszerzoną nauką języka obcego (angielskiego) powstała dopiero w 1969 roku; jednocześnie w szkole uruchomiono modne wówczas laboratorium językowe.
W latach siedemdziesiątych oferta języków uczonych według programu rozszerzonego powiększyła się o języki francuski, niemiecki i rosyjski. Z czasem na lekcjach języków wprowadzony został podział klas na grupy, a dobrze dziś znane uczniom "szóstki" śródroczne obozy językowe zorganizowano po raz pierwszy w roku szkolnym 1978/79.

We wrześniu 1993 roku rozpoczęła naukę " klasa wstępna" dwujęzyczna z językiem angielskim a 7 maja 1997 roku została podpisana umowa między Ministerstwami Edukacji Polski i Hiszpanii na mocy, której została utworzona klasa dwujęzyczna z językiem hiszpańskim.

W 2002 roku uroczyście obchodzono Jubileusz Stulecia Szkoły, a w 2012 Jubileusz 110-lecia.

Hasłem naszego liceum jest przesłanie A. Mickiewicza "Młodości, ty nad poziomy wylatuj" zawarte w Odzie do młodości.