Podstrony:


Nauczyciele: mgr Aneta Wojtaszek i mgr Lilla Lichoń

Patronat Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego nad nauczaniem języka francuskiego w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Krakowie

W związku z tym, że VI LO legitymuje się wspaniałymi tradycjami i osiągnięciami w nauczaniu języka francuskiego, Instytut Filologii Romańskiej UJ nawiązaniem szerszej współpracy z naszą szkołą. Lektorzy, a także wykładowcy chętnie włączą się w zajęcia organizowane przez nasze Panie Romanistki. Zaproponowano  prelekcje promujące język i kulturę francuską oraz uczestnictwo uczniów w wykładach organizowanych w Instytucie.

Od lat absolwenci VI LO podejmowali studia na Filologii Romańskiej i byli zwykle najlepszymi studentami. Instytut Romanistyki pragnąłby, aby język francuski był często wybierany jako przedmiot rozszerzony na maturze i chce wesprzeć nauczycieli-romanistów w ich dydaktycznych wysiłkach.

Oferta zajęć proponowanych w ramach objęcia patronatem nauczania języka francuskiego w roku szkolnym 2014/2015 obejmuje następujące tematy

Francuski język handlowy - francuski w biznesie Maria Gawron-Zaborska

Francuski w polityce i dypolmacji - Maria Gawron- Zaborska

Zapożyczenia polskie w j. francuskim i francuskie w języku polskim - A. Bochnak

Bande dessinee - Christophe Kiridis

Cinema  francais au XXI siecle - Francoise Collinet

Język francuski w informatyce - Marcin Eckstei

Język francuski w reklamie - Dorota Skrobiszewska-Kurek

Francuski język potoczny i młodzieżowy - Marek Sosna