EGZAMIN DELF

 

Dlaczego warto zdać egzamin DELF ?

 • by podnieść swoje kompetencje językowe do celów prywatnych i zawodowych

 • by mieć dyplom uznawany na całym swiecie wydawany przez francuskie MEN

 • by prosto i niezawodnie ocenić swoje kompetencje językowe w mowie i piśmie

DELF jest prosty

Każdy kandydat w zależności od znajomości języka, może się zapisać na egzamin na wybranym poziomie. Nowe egzaminy są prostsze, mniej skomplikowane i krótsze.

 

DELF jest przydatny

Znajomość języka obcego umożliwia studia za granicą i sprzyja mobilności studentów. Większość francuskich uczelni wyższych wymaga od zagranicznych studentów posiadania dyplomu  DELF

 

DELF jest wiarygodny

Dyplomy francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej, DELF są uznawane na całym świecie.

 

DELF jest oceniany według europejskiego systemu

Egzaminy DELF są dostosowane do skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Kładą  nacisk na umiejętności porozumiewania się i samodzielność.

 

JĘZYK FRANCUSKI

Interesujesz się kulturą, sztuką, dyplomacją, działalnością instytucji europejskich?

Jesteś ambitny i chcesz osiągnąć w życiu więcej?

Chcesz wiedzieć, o czym śpiewa Indila, Zaz bez pomocy tłumacza? Odkryć sekrety francuskiego czaru, którego elementem jest mowa?

Rozpiera Cię ciekawość świata i chcesz biegle posługiwać się językiem w życiu codziennym i przyszłej pracy?

Umożliwi Ci to nauka języka francuskiego pod kierunkiem wykwalifikowanych lektorów, egzaminatorów francuskiego egzaminu DELF, organizatorów projektów międzynarodowych i wymian.

 

Język francuski możesz poznawać jako:

 • pierwszy język w grupie 4 - godzinnej

 • drugi język w grupach 2 i 3 - godzinnych

Oprócz tego, proponujemy dodatkowe 2 godziny języka francuskiego w ramach przygotowań do egzaminu DELF o poziomach A1, A2, B1.

Dzięki temu, możesz mieć w tygodniu nawet 6 godzin języka francuskiego i osiągnąć poziom swobodnego komunikowania się w zakresie słownictwa wymaganego w podstawie programowej oraz specjalistycznego słownictwa z dziedzin takich jak: środowisko naturalne, kultura, sztuka, turystyka, ekonomia, polityka, zdrowie i komunikacja społeczna.

 

Uczniowie grup francuskich biorą udział w :

 • wymianie międzynarodowej z Lycee Francois Ier z Fonatinebleau we Francji

 • wymianie listownej z liceum międzynarodowym w Manili na Filipinach

 • projekcie językowym z liceum w Nyon w Szwajcarii

 • Krakowskiego Młodzieżowego Festiwalu Piosenki Francuskiej

 • Konkursie Recytatorskim Prozy i Poezji Francuskiej

 • Olimpiadzie Języka Francuskiego

Doskonalą język francuski podczas warsztatów i wykładów odbywających się w języku francuskim i prowadzonych przez lektorów francuskich oraz imprez poświęconych kulturze francuskiej:

 • Dzień Kuchni Francuskiej

 • Dzień Kultury Francuskiej

 • Konkurs Wiedzy o Francji i Krajach Francuskojęzycznych

 

Sekcja francuska ściśle współpracuje w dziedzinie nauczania języka z następującymi instytucjami :

 • Uniwersytet Jagielloński - patronat filologii romańskiej

 • Instytut Francuski

 • Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej

Zapraszamy do nauki języka w doborowym towarzystwie, abyś po francusku mógł mówić płynnie i sprawnie!