EGZAMIN DELE

Skrót "DELE" oznacza Diploma de Español como Lengua Extranjera, czyli Dyplom
 z Hiszpańskiego jako Języka Obcego.

Egzaminy DELE są jedynymi egzaminami oficjalnymi z języka hiszpańskiego
o charakterze międzynarodowym, sygnowanymi przez Ministerstwo Edukacji, Kultury
i Sportu Hiszpanii. Ich organizatorem jest Instytut Cervantesa.

Dyplomy DELE, potwierdzające znajomość języka hiszpańskiego na różnych poziomach, uznawane są przez firmy prywatne, izby handlowe oraz systemy kształcenia, publiczne i prywatne w Hiszpanii oraz w krajach, z którymi Hiszpania zawarła umowy dwustronne w zakresie edukacji.

Ważność dyplomów DELE jest bezterminowa i nie ma potrzeby ponownego zdawania egzaminu lub odnawiania ich ważności.

W zależności od poziomu zaawansowania, w ramach DELE można uzyskać następujące dyplomy:

  • Diploma de Español Nivel A1 (Dyplom z Języka Hiszpańskiego Poziom A1)

  • Diploma de Español Nivel A2 (Dyplom z Języka Hiszpańskiego Poziom A2)

  • Diploma de Español Nivel B1 (Dyplom z Języka Hiszpańskiego Poziom B1)

  • Diploma de Español Nivel B2 (Dyplom z Języka Hiszpańskiego Poziom B2)

  • Diploma de Español Nivel C1 (Dyplom z Języka Hiszpańskiego Poziom C1)

  • Diploma de Español Nivel C2 (Dyplom z Języka Hiszpańskiego Poziom C2)

 http://cracovia.cervantes.es/pl/egzaminy_hiszpanski/informacje_egzaminy_DELE_hiszpanski.htm