Co to jest DSD?

DSD II (Deutsches Sprachdiplom II) to przeprowadzany corocznie na całym świecie egzamin państwowy oparty o standardy europejskie, potwierdzający znajomość  języka niemieckiego na poziomie B2/C1 opisaną w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. Posiadanie dyplomu DSD II umożliwia studiowanie na każdym kierunku w Niemczech, bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu językowego, może zwolnić z lektoratu na uczelni wyższej oraz zwiększa szanse na rynku pracy w Polsce i Europie. Więcej informacji o DSD znajdziesz tutaj (strona organizatora egzaminu DSD).

Ulotka o DSD

 

ZfA:    www.auslandsschulwesen.de   

www.facebook.com/auslandsschulwesen

Szkoły PASCH: www.pasch-net.de

KMK:  http://www.kmk.org/bildung-schule/auslandsschulwesen/deutsches-sprachdiplom.html

Nasze międzyoddziałowe grupy DSD.

Intensywna nauka niemieckiego w tych grupach obejmuje łącznie 6 godzin: 5 z nauczycielem języka niemieckiego i jedną z native speakerem (w klasie trzeciej dwie z native speakerem).

 

Osiągamy 100% zdawalność egzaminu DSD. Jak nam się to udaje?  • stawiamy nacisk na komunikację w języku, na rozwój warstwy leksykalnej oraz na kształtowanie umiejętności pisania
  • jako zasada w pierwszej klasie powtarzamy zakres gramatyczny gimnazjum, utrwalając i poszerzając go o nowe zagadnienia gramatyczne
  • pracujemy na nowoczesnych podręcznikach Ausblick i Aspekte (ukierunkowanie na egzamin DSD, wysoki poziom materiałów, materiały audiowizualne, żywy, współczesny język, nastawienie na komunikację) oraz na oryginalnych niemieckich podręcznikach stworzonych na potrzeby egzaminu DSD.

 

 

Co daje naszym uczniom nauka w grupie DSD?

Przede wszystkim stałą, intensywną pracę nad komunikacją w języku niemieckim oraz wsparcie zarówno nauczyciela języka niemieckiego, jak i native speakera. Wśród osób uczęszczających do grup DSD wyodrębniona jest rokrocznie grupa olimpijska, składająca się z pasjonatów języka niemieckiego przygotowujących się do olimpiady języka niemieckiego. Mogą oni liczyć na dodatkowe konsultacje z nauczycielami języka niemieckiego przy przygotowaniach do kolejnych etapów olimpiady. Naszym sukcesem jest również zarażenie miłością do języka niemieckiego i kultury niemieckojęzycznej do tego stopnia, że w roku 2012 25% uczniów z grup DSD zdecydowało się na kontynuowanie nauki w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.