Klasy dwujęzyczne i ich wychowawcy

Grupos bilingües y sus tutores

1997-2002      mgr M.Michalska–Derlatka /mgr A. Bielaszka

1998-2003       mgr T. Sikora

1999-2004      mgr A.Caba / mgr M.Michalska–Derlatka

2000-2005       mgr K. Wardas /mgr M.Dorosz

2002-2006       mgr E. Szymańska

2003-2007       mgr T. Sikora/mgr A.Kwiecińska-Chmiel

2004-2008       mgr M.Michalska–Derlatka / mgr P. Kasprzyk

2005-2009       mgr M. Dorosz

2006-2010       mgr A. Zięblińska

2007-2011       mgr J. Wójtowicz

2008-2012       mgr A. Kwiecińska-Chmiel, mgr T. Lityńska

2009-2013       mgr M. Dorosz, mgr A. Bogdańska, mgr B. Korona

2010-2014      mgr D. Majtyka, mgr A. Włodek

2011-2015      dr M. Sokalski / mgr Beata Rudnik-Tulej

2012-2016     mgr Małgorzata Dorosz, mgr Anna Kwiecińska-Chmiel / mgr Małgorzata Michalska-Derlatka

2013-2017   mgr E.Koszyka, dr M.Maciejewska

2014-2018   mgr A. Kwiecińska-Chmiel, mgr M.Śmigasiewicz, mgr Teresa Sikora

2016-2019    mgr Małgorzata Dorosz


1h1

wychowawca tutora

mgr Małgorzata Dorosz2 h1

wychowawca tutora

mgr Anna Kwiecińska-Chmiel


2 h2

wychowawca tutora

mgr Magdalena Śmigasiewicz2 h2

wychowawca tutora

mgr Teresa Sikora


3H1

wychowawca tutora

mgr Eliza Koszyka

 

 3h2

wychowawca tutora

dr Marlena Maciejewska


 


Secciones bilingues:

Rok szkolny

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Liczba uczniów w sekcji

166

194

228

Liczba uczniów w klasach między oddziałowych

285

298

320

Liczba nauczycieli polskich

5

9

8

Liczba nauczycieli hiszpańskich

3

3

3