kontakt

formularz kontaktowy

Adres:
ul. Wąska 7
31-057 Kraków
Telefony:
(00-48) 12 430-69-08
(00-48) 12 430-67-68
Fax:
(00-48) 12 430-67-68 w.21
Email:
sekretariat@vilo.krakow.pl
rekrutacja@vilo.krakow.pl (czynny w okresie rekrutacji do klas pierwszych danego roku szkolnego zgodnie z harmonogramem wynikającym z zarządzenia Małopolskiego Kuratora Oświaty)