Kronika - rok szkolny - 2017/2018 - maj i czerwiec

 

WIZYTA PANA AMBASADORA HISZPANII W VI LICEUM

 

 

Sekcja dwujęzyczna z językiem hiszpańskim w VI Liceum Ogólnokształcącym obchodzi swoje dwudziestolecie.

Kulminacja obchodów rocznicy założenia sekcji przypadła na dzień 25 kwietnia tego roku, w którym zaszczycił nas swoją obecnością Pan Ambasador Hiszpanii w Polsce Francisco Javier Sanabria Valderrama.  W uroczystości wzięli również udział inni znakomici goście, wśród nich dr Ewa Włodarczyk Dyrektor Wydziału Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej w Kuratorium Oświaty w Krakowie, Fernando Martínez-Vara de Rey de Irezábal Dyrektor Instytutu Cervantesa w Krakowie, Judith Gil Clotet Dyrektor ds. Nauczania w Instytucie Cervantesa w Krakowie i dr hab. Ewa Nawrocka Kierownik Zakładu Filologii Hiszpańskiej na UJ. Wśród pozostałych oficjalnych gości obecni byli reprezentanci krakowskiego Bractwa Kurkowego w osobach Króla i Marszałka – Piotra Mikosza i Zbigniewa Szoty – którzy nadali tytuł honorowego członka Bractwa Panu Ambasadorowi Hiszpanii.

Uroczystość rozpoczęła się występem uczennic szkoły muzycznej I i II stopnia
im. Bronisława Rutkowskiego, Małgorzaty Bogusz i Danuty Kasperczyk, które wykonały utwory Bossa in re – Jorge Morela i Milonge – Jorge Cardoza. Następnie głos zabrał
Pan dr Czesław Wróbel Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego, który serdecznie powitał wszystkich gości oraz podsumował działalność sekcji dwujęzycznej z językiem hiszpańskim, wskazując na jej najważniejsze sukcesy, między innymi dwukrotnie zdobyty tytuł najlepszej szkoły z językiem hiszpańskim w Polsce. Pan Ambasador w swoim przemówieniu wyraził uznanie dla dotychczasowych osiągnięć sekcji hiszpańskiej oraz przekazał gratulacje z okazji 20-lecia jej istnienia Dyrekcji, Nauczycielom i Uczniom.

W części oficjalnej zostały wręczone dyplomy i nagrody laureatom i finalistom szóstej edycji konkursu dla gimnazjalistów „Różne oblicza Hiszpanii”, organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie i VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie pod patronatem Biura Radcy ds. Edukacji w Warszawie. Następnie, Pan Ambasador złożył gratulacje i wręczył nagrody Najlepszym Uczniom Naszej Sekcji: Julii Śliwińskiej, Aleksandrze Wajdzie, Aleksandrze Komudzie, Katarzynie Borowiec i Idze Walencik.

Część artystyczną rozpoczął pokaz tańca klasycznego w wykonaniu Małgorzaty Cierlik „Wariacja Kitri” z baletu „Don Quijote”. Następnie mieliśmy okazję i niewątpliwą przyjemność obejrzeć sztukę „La Bella Dorotea” Miguela Mihury nagrodzoną II miejscem podczas Festiwalu Teatru Hiszpańskiego w Warszawie w wykonaniu uczniów sekcji dwujęzycznej, którzy zachwycili publiczność poziomem umiejętności interpretatorskich
i językowych.

Uroczyste spotkanie zakończyło się miłą pogawędką zaproszonych gości z Dyrekcją szkoły i nauczycielami, podczas której Pan dr Czesław Wróbel Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego i Pan Francisco Javier Sanabria Valderrama Ambasador Hiszpanii
w Polsce wymienili wrażenia i wyrazili zadowolenie z dotychczasowej współpracy oraz zadeklarowali dalsze zacieśnianie wzajemnych relacji pomiędzy VI Liceum Ogólnokształcącym i Biurem Radcy ds. Edukacji przy Ambasadzie Hiszpanii.

 

Pierwsza Dama RP z wizytą w naszej szkole

30.05.2018 nasza szkoła była gospodarzem gali wręczenia dyplomów DSD II. Gośćmi honorowymi uroczystości była Agata Kornhauser-Duda, żona prezydenta RP, dr Michael Groß, konsul generalny Niemiec w Krakowie oraz Piotr Michał Mikosz, król kurkowy AD 2017 "Europejczyk", który jest absolwentem tej szkoły.

Małżonka Prezydenta przyznała, że jako nauczyciel języka niemieckiego, biorąc udział w rozdaniu dyplomów DSD, każdorazowo czerpie z tego powodu ogromnie dużo satysfakcji. Podkreśliła, że zaangażowanie i pracowitość uczniów zainwestowane w przygotowanie się do egzaminu mogą napawać ich radością i dumą, które Pierwsza Dama podziela. Agata Kornhauser-Duda wręczyła dyplomy dziesięciu najlepszym uczniom oraz przekazała nagrodę specjalną absolwentowi z najwyższą punktacją. Zachęcała również młodych ludzi do korzystania ze stypendiów, które oferują wyższe uczelni. Spotkanie umiliły występy muzyczne tegorocznych absolwentów VI LO w Krakowie oraz tria akordeonowego z Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. W. Żeleńskiego w Krakowie.
To był ogromny zaszczyt dla naszej szkoły móc gościć w swoich murach tak znakomite osobistości.

 

 

 

Gratulacje dla Oliwii i Bartka


Oliwia Krzemień i Bartek Biesiadecki zostali

laureatami Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości,

zajęli III miejsce.


Wizyta gimnazjalistów z Le Mans we Francji

 23 maja 2018 r. odwiedziła nas grupa gimnazjalistów z miasta Le Mans we Francji, ze szkoły stowarzyszonej w UNESCO. Po krótkim zapoznaniu się wyruszyliśmy na zwiedzanie Kazimierza, a potem w Auli liceum uczennice klasy pierwszej uczące się języka francuskiego przedstawiły w formie prezentacji najważniejsze atuty i atrakcje turystyczne Krakowa: zabytki, legendy, uniwersytety, muzea oraz festiwale. Spotkanie zaowocowało nie tylko mozliwością konwersowania w potocznej wersji języka francuskiego, ale także obustronna deklaracją chęci podtrzymywania kontaktów.

 

 

Warsztaty z językoznawcą UJ prof. dr hab. Kazimierzem Sikorą

 7 czerwca 2018 r. w naszej szkole dyskutowaliśmy z Panem Profesorem na temat języka napisów na budynkach w publicznej przestrzeni miejskiej pseudokibiców piłki nożnej.

 


Stare i nowe gry i zabawy terenowe

 Podchody zadaniowe, marszobiegi i walking to propozycja na ostatnie w przedwakacyjnym czasie - lekcje wychowania fizycznego dla uczniów klas: 2a1, 2a2, 2h, 2c, 2e, 1a1, 1b, 2i, 2b. Poza orientacją w terenie, rozwiązywaniem ukrytych zagadek edukacyjnych, zadań ruchowych i aktywnością fizyczną na świeżym powietrzu, w aurze parku W. Bednarskiego i Kopca Krakusa, to znakomita okazja dla przypomnienia zasad bezpieczeństwa na czas zbliżających się wakacji. POLECAMY!!!

 

 

Wszystkim naszym Maturzystom A.D. 2018 gratulujemy

Wszystkim naszym Maturzystom A.D. 2018 gratulujemy osiągniętych wyników z egzaminów maturalnych o szczególne wyrazy uznania kierujemy dla p. Weroniki Tupaj absolwentki  klasy 3A3 za 100% wyniki z wszystkich zdawanych egzaminów maturalnych w maju 2018 r.

4th July z udziałem VI LO

Z udziałem Ambasadora Paula Jonesa i Konsula Generalnego Waltera Braunohlera radośnie świętowaliśmy w Fortach Kleparz nie tylko Independence Day USA, ale też 100-lecie polsko-amerykańskich stosunków dyplomatycznych. Nie zabrakło wzruszających przemówień, tradycyjnego tortu w kształcie flagi i towarzyszących wydarzeń artystycznych. Jedynym smutnym akcentem był fakt, że dla Konsula Generalnego Waltera Braunohlera były to ostatnie dni w Polsce… Dziękujemy za wszystko!