INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie stworzyła portal telewizyjny, w którym opublikowano filmy na temat egzaminu maturalnego.
 
Zachęcamy maturzystów i nie tylko do zapoznania się z materiałami filmowymi zamieszczonymi na stronie:

http://www.okekrakow.tv/index.php/80-strona-poczatkowa/50-upgraders

 

Komunikaty Okręgowej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


O EGZAMINIE

Terminy przeprowadzania egzaminów w 2017 roku


Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2016/2017

Lista systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2017 roku

Komunikat o przyborach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - tekst ujednolicony (stan na dzień 01.09.2009)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2008 r. zmieniajzące rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych


PRZYDATNE LINKI: