Podstrony: 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO - 28.02 - 1.03.2018

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w obiektywie Pani Grażyny Augustyniak

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w obiektywie Maryli Wojtyszyn

28 lutego rozpoczęły się w naszej szkole dwudniowe obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

W pierwszym dniu wysłuchaliśmy wykładu Pani Prof. dr hab. Renaty Przybylskiej  Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego : O nazwach nagród współcześnie w Polsce przyznawanych

oraz odczytu Pana dr. hab. Kazimierza  Sikory z Katedry Historii Języka i Dialektologii Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego: Krakowska Święta Wojna - kilka uwag językoznawcy.

Następnie odbyły się „lekcje czytania” prowadzone przez Pana prof. dr. hab. Romana Dąbrowskiego z Katedry Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu UJ, Panią dr Małgorzatę Sokalską z Katedry Komparatystyki Literackiej UJ, Panią dr Annę Kaszubę- Dębską, malarkę, absolwentkę ASP w Krakowie i Warszawie, Pana dr. Józefa  Ruszara  z Wydziału Filozoficznego Ignatianum oraz Pana dr. Tomasza Majkowskiego z  Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ.

Dzień później zaproszeni gimnazjaliści ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 98 w Krakowie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliczce, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Krakowie, Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi 83 oraz  Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zelkowie oraz uczniowie naszej szkoły wysłuchali odczytu Pani Anny Jończyk: Retoryka w reklamie. Następnie gimnazjaliści wzięli udział w konkursie polonistycznym przygotowanym przez Panią Teresę Lityńską- Konieczny oraz Pana Michała Kozienia.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i zapraszamy na kolejną edycję Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego za rok!

Polonistki i Poloniści


 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO (28 LUTEGO- 1 MARCA 2018)

 

Patronat Honorowy:

 

Prof. dr hab. Jacek Majchrowski

 

Prezydent Miasta Krakowa

 

Bogusław Kośmider

 

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

 

Barbara Nowak

 

Małopolski Kurator Oświaty

 

Prof. dr hab. Renata Przybylska

 

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Prof. dr hab. Bogusław Dopart

 

Kierownik Katedry Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Prezes Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

 

 

 

                                                                                

 

 

 

                              Patronat Medialny:

 

                                                               Magiczny Kraków                   Radio Kraków                      

 

                                                                          
                                                                                                                           

 

 

 

VI Liceum pragnie po raz piąty w sposób szczególny uczcić ten wyjątkowy dzień. Doniosłe wydarzenie jak co roku obchodzić będziemy we współpracy z wybitnymi naukowcami  i  ludźmi kultury. Żywimy głębokie przekonanie, że uroczystości jak co roku zachęcać będą do dyskusji  o bogactwie naszego języka pisanego i mówionego oraz skłonią do refleksji nad rolą i miejscem języka i literatury polskiej w życiu współczesnego Polaka.

 

PROGRAM OBCHODÓW

 

28.02.2018r. (środa)

 

9.00-12.00

 

Powitanie Gości i słowo wstępne:

 

dr Czesław Wróbel, Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie

 

Otwarcie uroczystości i przemówienia Gości

 

  • wykład inauguracyjny, Prof. dr hab. Renata Przybylska

 

 Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

  • wykład, dr hab. Kazimierz Sikora

 

Katedra Historii Języka i Dialektologii, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 12.00- 13.00- przerwa

 

13.00- 14. 30- „lekcje czytania”    (zajęcia warsztatowe dla uczniów VI LO )

 

* dr hab. Roman Dąbrowski, Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu UJ

 

* dr Małgorzata Sokalska, Katedra Komparatystyki Literackiej UJ

 

* dr Anna Kaszuba- Dębska, ASP w Krakowie i Warszawie

 

* dr Józef Ruszar, Wydział Filozoficzny Ignatianum

 

* dr Tomasz Majkowski, Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ

 

01.03.2018r. (czwartek, dzień dla gimnazjalistów)

 

10.00- 11.00

 

mgr Anna Jończyk wykład : Retoryka w reklamie

 

11.00-12.30

 

Konkurs polonistyczny dla gimnazjalistów

 

13.00- zakończenie


 
 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO 21-22 LUTEGO 2017

 
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ADAMA MICKIEWICZA

W KRAKOWIE

 
(21- 22 LUTEGO 2017)

 

Zapraszamy do galerii zdjęć

VI Liceum Ogólnokształcące, jedno z najstarszych liceów w Krakowie pragnie po raz czwarty w sposób szczególny uczcić ten wyjątkowy dzień. Poprzednie obchody, w których udział wzięli wybitni językoznawcy oraz literaturoznawcy
z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego:
prof. dr hab. Franciszek Ziejka, prof. dr hab. Renata Przybylska, prof. dr hab. Bogusław Dopart,
prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz, dr hab. Kazimierz Sikora, dr hab. Mirosława Mycawka, dr Marta Rusek,
dr Małgorzata Sokalska oraz znakomita krakowska Poetka Ewa Lipska i artystka-malarka dr Anna Kaszuba- Dębska cieszyły się  uznaniem nauczycieli i młodzieży oraz krakowskich mediów.  Dwudniowa naukowa impreza gromadziła nie tylko uczniów VI i V Liceum, ale także krakowskich gimnazjalistów. Niewątpliwie rangę uroczystości wzbogaciły Honorowe Patronaty: Prezydenta Miasta Krakowa, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza i patronów medialnych (Dziennika Polskiego i Radia Kraków).

Tegoroczne obchody zainauguruje 21 lutego 2017 roku sesja naukowa, podczas której referaty wygłoszą:
dr hab. Mirosława Mycawka (Katedra Współczesnego Języka Polskiego, Wydział Polonistyki UJ)
oraz mgr Kacper Owiński. Następnie odbędą się lekcje czytania, podczas których młodzież będzie interpretowała wybrane teksty kultury pod przewodnictwem Mistrzów- znakomitych literaturoznawców
z Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. dr. hab. Bogusława Doparta, dr hab. Doroty Wojdy, dr Moniki Stankiewicz- Kopeć, dr Anny Marchewki, dr. Tomasza Majkowskiego. Drugiego dnia zaproszeni gimnazjaliści wezmą udział w warsztatach literackich, językowych, dziennikarskich i teatralnych prowadzonych przez nauczycieli VI Liceum. Ukoronowaniem uroczystości będzie spotkanie z prof. dr hab. Janem Miodkiem, który na początku marca zaszczyci nas swą obecnością i wygłosi wykład w VI Liceum Ogólnokształcącym.

Celem przedsięwzięcia jest ukazanie młodym ludziom naukowego spojrzenia na literaturę i język polski jako czynniki wzbogacające świat przeżyć człowieka, kształtujące jego ideały, wrażliwość etyczną, wyobraźnię, odczucia i przemyślenia Doniosłe wydarzenie jest od czterech lat tradycyjnym świętem VI Liceum Ogólnokształcącego, obchodzonym co roku we współpracy z wybitnymi naukowcami  i  ludźmi kultury. Żywimy głębokie przekonanie, że uroczystości jak co roku zachęcać będą do dyskusji  o bogactwie naszego języka pisanego i mówionego oraz skłonią do refleksji nad rolą i miejscem języka i literatury polskiej w życiu współczesnego Polaka.

 

Patronat Honorowy:


Prof. dr hab. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa


Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa


Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty


Prof. dr hab. Renata Przybylska
Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego


Prof. dr hab. Bogusław Dopart
Kierownik Katedry Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prezes Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza


      Magiczny Kraków                                                          Radio Kraków

 

                                                                                                                                                

 

                                                                            

 


PROGRAM OBCHODÓW MIĘDZYNARODOWEGO DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO

           W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ADAMA MICKIEWICZA

W KRAKOWIE

Zapraszamy do galerii zdjęć

21.02.2017r. (wtorek)
9.00-11.30

Powitanie Gości i słowo wstępne:
dr Czesław Wróbel, Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie

Otwarcie uroczystości i przemówienia Gości

wykład inauguracyjny:

  •  Eufemizmy w języku polityki dr hab. Mirosława Mycawka

 Katedra Współczesnego Języka Polskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
wykład:

  •  Twarde jery i mięczaki, czyli dlaczego gramatyka historyczna nie jest tak straszna, jak nam się wydaje mgr Kacper Owiński

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

11.30- 12.00- przerwa

12.00- 13. 30- „lekcje czytania”    (zajęcia warsztatowe dla uczniów VI LO )

* Prof. dr hab. Bogusław Dopart  („Ad leones” Norwida)

* dr hab. Dorota Wojda („Przemiany” Leśmiana)

* dr Monika Stankiewicz- Kopeć (wątki napoleońskie w„Panu Tadeuszu”)

* dr Anna Marchewka („Panny z Wilka” Iwaszkiewicza)

* dr Tomasz Majkowski (Wiedźmin jako fenomen transmedialny)

 

22.02.2017r. (środa, dzień dla gimnazjalistów)

 
10.00- 11.00

 dr Jakub Pstrąg – wykład

11.00-12.00

warsztaty prowadzone przez nauczycieli VI Liceum Ogólnokształcącego  w Krakowie:

* Justyna Kuśnierzowska („Wiem co mówię i wiem jak mówię”);

* Justyna Radoń ( „Małe i duże mitologiczne podróże”);

* Anna Jończyk („Futureski poetyckie”);

* Michał Kozień ( „Tajemnicze znaczenie słów”)

12.00 - 12.20:  scenki ze spektaklu „Chryzostoma Bulwiecia podróż do Ciemnogrodu”

w wykonaniu Szkolnego Teatru Proscenium, reż. Marlena Maciejewska


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO 21-22 LUTEGO 2017

Patronat Honorowy:

Prof. dr hab. Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

Bogusław Kośmider

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Barbara Nowak

Małopolski Kurator Oświaty

Prof. dr hab. Renata Przybylska

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Bogusław Dopart

Kierownik Katedry Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prezes Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

 

                                                                         

                

Patronat Medialny:

 

                          Magiczny Kraków                                                          Radio Kraków

                                                                                                                                                

                                                                                                            

                                                                                                                                 

Ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 i obchodzone co roku 21 lutego święto ma dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. VI Liceum Ogólnokształcące pragnie po raz czwarty w sposób szczególny uczcić ten wyjątkowy dzień. Poprzednie obchody, w których udział wzięli wybitni językoznawcy oraz literaturoznawcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego oraz znakomite artystki cieszyły się  uznaniem nauczycieli i młodzieży oraz krakowskich mediów. 

Tegoroczne obchody zainauguruje 21 lutego 2017 roku sesja naukowa, podczas której referaty wygłoszą: dr hab. Mirosława Mycawka oraz mgr Kacper Owiński. Następnie odbędą się lekcje czytania, podczas których młodzież będzie interpretowała wybrane teksty kultury pod przewodnictwem Mistrzów- znakomitych literaturoznawców z Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. dr. hab. Bogusława Doparta, dr hab. Doroty Wojdy, dr Moniki Stankiewicz- Kopeć, dr Anny Marchewki, dr. Tomasza Majkowskiego. Drugiego dnia zaproszeni gimnazjaliści wezmą udział w warsztatach literackich, językowych i dziennikarskich prowadzonych przez nauczycieli VI Liceum. Ukoronowaniem uroczystości będzie spotkanie z prof. dr hab. Jerzym Bralczykiem, który zaszczyci nas swą obecnością  i wygłosi wykład w VI Liceum Ogólnokształcącym.

Celem przedsięwzięcia jest ukazanie naukowego spojrzenia na literaturę i język polski jako czynniki wzbogacające świat przeżyć człowieka, kształtujące jego ideały, wrażliwość etyczną, wyobraźnię, odczucia i przemyślenia Doniosłe wydarzenie jest od czterech lat tradycyjnym świętem VI Liceum Ogólnokształcącego, obchodzonym co roku we współpracy z wybitnymi naukowcami  i  ludźmi kultury. Żywimy głębokie przekonanie, że uroczystości jak co roku zachęcać będą do dyskusji  o bogactwie naszego języka pisanego i mówionego oraz skłonią do refleksji nad rolą i miejscem języka i literatury polskiej w życiu współczesnego Polaka.

PROGRAM OBCHODÓW:

21.02.2017r. (wtorek)

9.00-11.30

Powitanie Gości i słowo wstępne:

dr Czesław Wróbel, Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie

Otwarcie uroczystości i przemówienia Gości

  • wykład inauguracyjny: Eufemizmy w języku polityki dr hab. Mirosława Mycawka

 Katedra Współczesnego Języka Polskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

  • wykład: Twarde jery i mięczaki, czyli dlaczego gramatyka historyczna nie jest tak straszna, jak nam się wydaje mgr Kacper Owiński

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 11.30- 12.00- przerwa

12.00- 13. 30- „lekcje czytania”    (zajęcia warsztatowe dla uczniów VI LO )

* Prof. dr hab. Bogusław Dopart  („Ad leones” Norwida)

* dr hab. Dorota Wojda („Przemiany” Leśmiana)

* dr Monika Stankiewicz- Kopeć (wątki napoleońskie w „Panu Tadeuszu”)

* dr Anna Marchewka („Panny z Wilka” Iwaszkiewicza)

* dr Tomasz Majkowski (Wiedźmin jako fenomen transmedialny)

 

22.02.2017r. (środa, dzień dla gimnazjalistów)

10.00- 11.00

dr Jakub Pstrąg wykład:  Czy niedźwiadek to mały niedźwiedź?- czyli o perswazji i manipulacji w języku

11.00-12.00

warsztaty prowadzone przez nauczycieli VI Liceum Ogólnokształcącego  w Krakowie:

* Justyna Kuśnierzowska („Wiem co mówię i wiem jak mówię”);

* Justyna Radoń ( „Małe i duże mitologiczne podróże”);

* Anna Jończyk („Futureski poetyckie”);

* Michał Kozień ( „Tajemnicze znaczenie słów”)

12. 00- 12. 20:  scenki ze spektaklu „Chryzostoma Bulwiecia podróż do Ciemnogrodu”

w wykonaniu Szkolnego Teatru Proscenium, reż. Marlena Maciejewska

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w VI Liceum 

 

(23-25 lutego 2016 r.)

 

 

Patronat Honorowy:

 

Prof. dr hab. Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

Bogusław Kośmider

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Małopolski Kurator Oświaty

Prof. dr hab. Renata Przybylska

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Bogusław Dopart

Kierownik Katedry Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prezes Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza  

 

 

 

                                         

 

 Patronat Medialny:

 

                           Magiczny Kraków                   Radio Kraków                       Dziennik Polski

 

                                                         

 

VI Liceum Ogólnokształcące, jedno z najstarszych liceów w Krakowie, poprzez organizowaną po raz trzeci uroczystość adresowaną do licealistów i gimnazjalistów krakowskich pragnie zachęcić do dyskusji o bogactwie naszego języka pisanego i mówionego oraz skłonić do refleksji nad rolą i miejscem języka i literatury polskiej w życiu współczesnego Polaka. Coroczne święto, ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku daje znakomitą okazję do zaprezentowania wieloaspektowości współczesnej polonistyki i jej kulturotwórczej roli.

Przewodnikami w tej niezwykłej wędrówce są zaproszeni Goście - współcześni mistrzowie języka ojczystego: językoznawcy i historycy literatury z Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. dr hab. Renata Przybylska, prof. dr hab. Bogusław Dopart, dr hab. Kazimierz Sikora, dr Marta Rusek, dr Małgorzata Sokalska oraz artystka-malarka dr Anna Kaszuba- Dębska. Dwudniowa sesja naukowa profesorów (23- 24 lutego 2016 roku) w auli VI Liceum Ogólnokształcącego ma na celu ukazać licealistom spojrzenie na literaturę i język polski jako czynniki wzbogacające świat przeżyć człowieka, kształtujące jego ideały, wrażliwość etyczną, wyobraźnię, odczucia i przemyślenia.

W trzecim dniu odbędzie się konkurs językowy Licealny i Gimnazjalny Mistrz Polszczyzny oraz wykład dr. Jakuba Pstrąga. Warsztaty literackie, językowe, dziennikarskie i teatralne prowadzone przez nauczycieli VI Liceum to kolejne niespodzianki, jakie czekają na gimnazjalistów tego dnia.

Trzydniowe obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego przypominają, że język i literatura polska to wartości nadrzędne w kształtowaniu tożsamości oraz postaw społecznych, patriotycznych, religijnych, naukowych i artystycznych.

 

PROGRAM OBCHODÓW MIĘDZYNARODOWEGO DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO

 

W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRAKOWIE 

 

           W DNIACH 23-25.02.2016 R.

 

23.02.2016r. (wtorek)

9.00-9.45

Powitanie Gości i słowo wstępne

dr Czesław Wróbel

Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie

Otwarcie uroczystości i przemówienia Gości

Sesja naukowa  9.45-13.30

wykład inauguracyjny wygłosi:

prof. dr hab. Renata Przybylska 

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

wykład:  „Odkrywcy, inżynierowie, przedsiębiorcy. O romantykach inaczej” wygłosi:

prof. dr hab. Bogusław Dopart

Kierownik Katedry Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prezes Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

wykład : „Znaczenie chrztu Polski w dziejach polskiej kultury i języka” wygłosi:

dr hab. Kazimierz Sikora

Katedra Historii Języka i Dialektologii na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

24.02.2016r. (środa)

Sesja naukowa 10.00- 13.00

Godz. 10.00- rozpoczęcie uroczystości, powitanie Gości

wykład  „Schulz/Szpilki/ Emeryty. Działania Interdyscyplinarne” wygłosi:

dr Anna Kaszuba- Dębska

malarka, autorka projektów Szpilki Emeryty

wykład:  „Stereotypy młodości i starości w kulturze” wygłosi:

dr Marta Rusek

Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

wykład: „Chory jak Chopin. Jak fakt stał się mitem, czyli o literackich losach pewnego motywu”   wygłosi:

dr Małgorzata Sokalska

Katedra Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

25.02. 2016 (czwartek)

10.00 – konkurs dla uczniów VI LO i gimnazjalistów Licealny i Gimnazjalny Mistrz Polszczyzny

11.00-12.00 – warsztaty prowadzone przez nauczycieli VI Liceum Ogólnokształcącego

im. Adam Mickiewicza w Krakowie

 

mgr Justyna Kobus: Co w języku piszczy? Czy chcesz wiedzieć, dlaczego czasami nie możesz porozumieć się z innymi? Dlaczego Twoi znajomi nie wiedzą, czego od nich oczekujesz? Jak mówić, by być zrozumianym?  Przyjdź i dowiedz się  tego wszystkiego na warsztatach językowych!

mgr Justyna Kuśnierzowska: Co widzimy na obrazie? Wielowymiarowe „czytanie” dzieła sztuki.Głównym celem warsztatów jest rozwijanie zainteresowania sztukami plastycznymi i ich korespondencją z innymi tekstami kultury. Uczniowie będą ćwiczyć umiejętność opisu obrazu, jednocześnie starając się zrozumieć jego treść. Zajęcia będą opierały się na analizie i interpretacji obrazu, budowaniu spójnej wypowiedzi oraz formułowaniu własnego zdania oraz jego argumentacji. Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia i terminy, jakich można użyć w opisie dzieła. Interpretowanie obrazu będzie uwzględniało pojawiające się w nim  motywy, symbole, a także korespondujące z nim teksty literackie i filmowe. Zajęcia rozpoczną się częścią teoretyczną, podczas której przybliżone zostaną terminy związane z kompozycją, perspektywą, kolorystyką oraz środkami ekspresji i wyrazu dzieła plastycznego.

 

dr Marlena Maciejewska:  WARSZTATY TEATRALNENależy kochać Teatr w sobie, nie siebie w Teatrze.Słowa Konstantina Stanisławskiego staną się mottem warsztatów teatralnych, podczas których uczestnicy poznają główne założenia metody Wielkiego Reformatora. Ćwiczenia praktyczne oraz improwizacje indywidualne i zespołowe przybliżą pojęcia okoliczności założonych, magicznego „gdyby”, pozwolą wyrazić siebie oraz uruchomić wyobraźnię twórczą. Zapraszam wszystkich zainteresowanych dobrą teatralną zabawą!

dr Jakub Pstrąg: Meandry językoznawstwa, czyli "Czy te oczy mogą kłamać?".Podczas zajęć zastanowimy się, w jaki sposób rozszyfrować kłamcę oraz odkrywać będziemy tajniki przecieków niewerbalnych.

 

 

12.00-13.00

 

dr Jakub Pstrąg – wygłosi wykład pt. "Miny, znaki i oznaki" – czyli rola komunikacji niewerbalnej w codziennej komunikacji.

 

13.00 – wręczenie nagród i dyplomów

 

Zakończenie ok. 13. 30  

 

  

 

  

 

    

 

                            

 

 


Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

w VI Liceum 12-13 lutego 2015 r.


  

Zapraszamy do galerii zdjęć

 

Relacja w KRONICE - zapraszamy do oglądania

  

W tym roku po raz drugi w naszej szkole odbędą się  obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

Patronat Honorowy nad uroczystością objęli:


Pan prof. dr hab. Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

 

Pan Bogusław Kośmider

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

 

Pan Aleksander Palczewski

Małopolski Kurator Oświaty

 

Pani prof. dr hab. Renata Przybylska

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Pan prof. dr hab. Bogusław Dopart

Kierownik Katedry Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prezes Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

 

                                                         

 

Patronat Medialny

  Magiczny Kraków                                                Dziennik Polski

                                                           


Program uroczystości

12 lutego 2015 r. Sesja naukowa


"Pani premier czy pani premiera - krąży po Europie widmo gender(a)".

Pani dr hab. Mirosława Mycawka
Katedra Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego

"Miej serce i patrzaj w serce" - o wrażliwości romantycznej

Pan prof. dr hab. Bogusław Dopart

Kierownik Katedry Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prezes Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

Jak mówić – jak mówimy o miłości? 

Pan dr hab. Kazimierz Sikora

Katedra Historii Języka i Dialektologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Warsztaty dla uczniów VI Liceum prowadzone przez panią Roksanę Kidawę oraz studentów Koła Językoznawców Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

13 lutego 2015 r.

Wykład dla uczniów gimnazjów

Język współczesnego teatru.

O wspólnych pasjach i wzajemnych inspiracjach rozmawiają pani dr Marlena Maciejewska i Kalina Dębska, uczennica kl. 1h2

Warsztaty dla uczniów gimnazjów prowadzone przez nauczycieli VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie

mgr Iwona Fedan – Gry z poezją

Co poeta miał na myśli? Jak „dobrze” zinterpretować wiersz? Jak stworzyć prawdziwą poezję?

mgr Justyna Kobus - Jak mówić, by być zrozumianym?

Czy chcesz wiedzieć, dlaczego czasami nie możesz porozumieć się z innymi? Dlaczego Twoi znajomi rozumieją Cię opacznie? Jaki skutek mogą mieć Twoje słowa?  Przyjdź i dowiedz się  tego wszystkiego na warsztatach z komunikacji językowej!

mgr Justyna Kuśnierzowska - Reportaż – dochodzenie do prawdy (warsztaty dziennikarskie)

Głównym celem warsztatów jest rozwijanie zainteresowania publicystyką. Uczniowie zapoznają się z historią i typologią gatunku oraz będą doskonalić swój warsztat stylistyczny. Ważnym założeniem zajęć jest zwrócenie uwagi na aspekt etyczny zawodu dziennikarza.

Zajęcia będą obejmowały następującą tematykę:

1. Czym jest i o czym może być reportaż?

2. Historia i typologia gatunku.

3. Ćwiczenia redakcyjne (zbieranie informacji, pisanie reportażu, przekształcanie rozprawki w reportaż).

dr Marlena Maciejewska – Mowa sceniczna - język autentyczny czy sztuczny?

Celem warsztatów jest analiza fragmentu tekstu literackiego i przełożenie go na język teatru. Uczestnicy dowiedzą się, czym jest znak teatralny oraz poznają zasady mowy scenicznej. Podczas zabaw teatralnych będą mieli możliwość ćwiczenia dykcji, precyzji mówienia, natężenia i barwy głosu oraz prawidłowego akcentowania i  intonowania.  Przygotują także dłuższą etiudę teatralną, w której zastosują poznane sposoby mówienia oraz spróbują wykreować wyraziste postacie sceniczne.