mgr Julita Górska

mgr Izabela Klec  Egzaminator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

mgr Sławomir Kubas