Nauczyciele języka angielskiego w roku szkolnym 2016/2017


mgr Agnieszka Batko  (Lider Zespołu)  

mgr Magdalena Brud              

mgr Michał Gburek

mgr Zofia Grzesik

mgr Joanna Klaja

mgr Artur Kowalski

mgr Ewa Lubińska

mgr Anna Moskała

mgr Marcin Muszka

mgr Paulina Pacyna

mgr Katarzyna Płaza

mgr Iwona Ryż

mgr Dorota Szczepankiewicz

 

Nauka języka angielskiego w VI LO

W klasach dwujęzycznych z językiem angielskim, do których uczęszczają osoby zakwalifikowane m. in. na podstawie egzaminu z języka angielskiego pisanego w ramach rekrutacji do liceum, nauka języka odbywa się w systemie kursowym.

Zajęcia w pozostałych klasach odbywają się w grupach międzyoddziałowych. Co roku uczniowie klas I pierwszego dnia szkoły piszą test diagnostyczny z języka angielskiego, na podstawie którego zostają przydzieleni do grup językowych na odpowiednim poziomie. Takie rozwiązanie gwarantuje zarówno efektywne poszerzenie wiedzy, jak i osiągnięcie wysokich wyników z egzaminu maturalnego na poziomach podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym.

 

Tradycja nauczania języka angielskiego w VI LO

Nasze liceum ma wieloletnią tradycję nauczania języków obcych, a w szczególności języka angielskiego. Rokrocznie organizujemy m. in. projekty, konkursy, imprezy, wycieczki zagraniczne i wymiany międzynarodowe, które mają za zadanie zachęcać naszych uczniów do doskonalenia znajomości języka angielskiego oraz poszerzania wiedzy z zakresu kultury krajów anglojęzycznych.

Każdego roku proponujemy uczniom konkursy przedmiotowe np. konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii, Londynie, Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Nowej Zelandii, a także konkursy literackie i translatorskie. Na laureatów zawsze czekają atrakcyjne nagrody.

Od wielu już lat w grudniu przygotowujemy Christmas Party, program artystyczny z okazji Świąt Bożego Narodzenia, podczas którego przedstawiamy jasełka w języku angielskim oraz koncert kolęd wykonywanych w różnych językach obcych. W lutym natomiast organizujemy koncert walentynkowy.

Naszą tradycją są również liczne wymiany międzyszkolne z młodzieżą z Danii, Szwecji czy Izraela. Planujemy nie tylko kontynuować zapoczątkowane już wyjazdy uczniów, lecz także szukać nowych kontaktów.

Niedawno świętowaliśmy dwudziestolecie istnienia w naszej szkole klas dwujęzycznych. Obecnie jesteśmy jedynym liceum w Krakowie, w którym można uczęszczać do klas dwujęzycznych z językiem angielskim.

W trosce o naszych uczniów staramy się wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom, proponując im co raz to nowe możliwości rozwijania zainteresowań i talentów.

 

Zajęcia dodatkowe

Wszyscy uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego. Proponujemy m. in. koła olimpijskie, konsultacje dla maturzystów, zajęcia wyrównawcze.

Kontakt

Można do nas pisać:

vilo.english@gmail.com

Zapraszamy!