Umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres od 01.09.2016 r. do 31.08.2016 r.