OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019