OSIĄGNIĘCIA 2012/2013

GRATULUJEMY!


SONI KASPRZYCKIEJ

stypendium Ministra Edukacji Narodowej


WERONICE SITKO 

stypendium Rady Ministrów


KAMILI MORAWSKIEJ

KATARZYNIE PARVI

stypendium Sapere Auso Małopolskiej Fundacji Stypendialnej

 

MAŁGORZACIE SALAWIE

stypendium  Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych


EMILII PONISZ

uzyskania tytułu laureata XVII Konkursu Wiedzy Uniwersytecie Jagiellońskim


KATARZYNIE PARVI

ANGELICE ZAWADZIE

uzyskania tytułu laureata III Olimpiady Języka Hiszpańskiego


MAŁGORZACIE DŁUGOSZ

tytułu laureata XXXVI Olimpiady Języka Niemieckiego


MAŁGORZACIE SALAWIE

tytułu laureata Olimpiady o "Diamentowy indeks AGH"


MAKSYMILIANOWI BUBULI

 tytułu finalisty Olimpiady o "Diamentowy indeks AGH"


BARTŁOMIEJOWI JANICZAKOWI 

tytułu finalisty Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Matematyki


EMILII GOMÓLAK

wyróżnienia za pracę badawczą na etapie wojewódzkim Olimpiady Biologicznej