OSIĄGNIĘCIA 2017/2018

GRATULUJEMY!


WERONICE TUPAJ

uzyskania Stypendium Prezesa Rady Ministrów

na rok szkolny 2017/2018


BARTOSZOWI BIESIADECKIEMU

uzyskania stypendium SAPERE AUSO


BARTOSZOWI BIESIADECKIEMU

OLIWII KRZEMIEŃ

zwycięstwa w Polskiej Edycji 30. Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców

oraz

tytułu laureata Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

 

WERONICE TUPAJ

tytułu laureata  XLII Olimpiady Artystycznej (sekcja: Historia sztuki)


MACIEJOWI KUCIOWI - KL. 3G

tytułu laureata  XIII Olimpiady Przedsiębiorczości

 

MAŁGORZACIE LEBICY

tytułu laureata XLI Olimpiady Języka Francuskiego


 

DOMINICE BĘBENEK - KL. 3G

 

tytułu laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie


MICHAŁOWI KURLETO - KL. 3D

tytułu Laureata I stopnia w Ogólnopolskiej Olimpiadzie " Diamentowy indeks AGH" z fizyki


KATARZYNIE CZEKAJ - KL. 3F

zwycięstwa w Łódzkim Konkursie Języka Włoskiego


NATALII PODYMIE - KL. 3E

tytułu laureata w konkursie Europa - społeczeństwo, gospodarka, polityka, kultura


MIKOŁAJOWI SZLEZYNGIEROWI

tytułu laureata konkursu KNOW AMERICA


DOMINICE BĘBENEK - KL. 3G

tytułu finalisty XX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie


MAI KORCZYŃSKIEJ - KL. 3C

MATEUSZOWI PAŁĘDZE - KL. 2G

zwycięstwa w XXIV edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”


MATEUSZOWI PAŁĘDZE - KL. 2G

MICHAŁOWI RUTKOWSKIEMU - KL. 1G

tytułu finalisty Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności


JULII GRENDZIE

tytułu finalisty Olimpiady Języka Niemieckiego


ROKSANIE RAKOCZY - KL. 2F

zwycięstwa w Małopolskim Konkursie Wiedzy o Kulturze i Języku Włoskim

KATARZYNIE KURZYDŁO - 1A1

2. miejsca w Małopolskim Konkursie Wiedzy o Kulturze i Języku Włoskim


MACIEJOWI KUCIOWI - KL. 3G

zakwalifikowania się do finału  XIII Olimpiady Przedsiębiorczości

 

JULII GRENDZIE

tytułu finalisty Olimpiady Języka Niemieckiego


PAWŁOWI SKOWRONKOWI z KL. 3A3

KRZYSZTOFOWI SŁĄCZOWI z KL. 2A1

tytułu finalisty 42. Olimpiady Języka Angielskiego


OLIWII WOSZCZYNIE - KL. 3G

zakwalifikowania się do finału X Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej


MAŁGORZACIE LEBICY z KL. 3F

zakwalifikowania się do finału XLI Olimpiady Języka Francuskiego


KAROLINIE ANNIE JELONEK - KL. 2A1

DAMIANOWI PIWOWARSKIEMU   - KL. 2A1

KRZYSZTOFOWI SŁĄCZOWI - KL. 2A1

MARII BRZOZOWSKIEJ - KL. 2B

MONICE CISZEWSKIEJ - KL. 2B

BARTOSZOWI BIESIADECKIEMU - KL. 3A1

zakwalifikowania się do II Etapu Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej


MACIEJOWI CHYLE - KL. 2B

IGOROWI DZIEDZCOWI -  KL. 2E

zakwalifikowania się do ustnego etapu okręgowego Olimpiady Historycznej


KAJETANOWI LEŚNIAKOWI - KL. 3H1

MAGDALENIE PUCHALSKIEJ - KL. 3A2

KRZYSZTOFOWI SŁĄCZOWI - KL. 2A1

PAWŁOWI SKOWRONKOWI- KL. 3A3

zakwalifikowania się do części ustnej II (okręgowego) etapu 42 Olimpiady Języka Angielskiego.


SARZE KOLAŃSKIEJ - KL. 3h3

ALEKSANDRZE KRZANIK - KL. 3a3

MONICE KUSAL - KL. 3c

DOMINICE OCZKOWSKIEJ - KL. 3d

ZUZANNIE RADEK - KL. 3c

ANNIE WRÓBLEWSKIEJ - KL. 3e

PAWŁOWI SKOWRONKOWI - KL. 3a3

zakwalifikowania się do etapu okręgowego XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego


MACIEJOWI KUCIOWI - KL. 3G

MATEUSZOWI PAŁĘDZE - KL. 2G

zakwalifikowania się do etapu okręgowego XIII Olimpiady Przedsiębiorczości


ELLIOTOWI HARRISONOWI - KL. 2D

ZUZANNIE KIEREŚ - KL. 3A3

MARII KŁUSEK - KL. 2A3

KAJETANOWI LEŚNIAKOWI - KL. 3H1

MAGDALENIE PUCHALSKIEJ - KL. 3A3

PAWŁOWI SKOWRONKOWI - KL. 3A3

KRZYSZTOFOWI SŁĄCZOWI - KL. 2A1

MAI ŚWIECZKOWSKIEJ - KL. 1A3

zakwalifikowania się do etapu okręgowego 42. Olimpiady Języka Angielskiego


BARBARZE JABŁOŃSKIEJ - KL. 2G

ANDRZEJOWI PISZCZKOWI - KL. 3H1

zakwalifikowania się do etapu okręgowego XLIV Olimpiady Geograficznej


WERONICE BANDARZEWSKIEJ - KL. 2C

ŁUKASZOWI BARANOWI - KL. 2E

GABRIELI BASTER - KL. 2A2

FILIPOWI BUCZKOWI -  KL. 3F

MACIEJOWI CHYLE - KL. 2B

IGOROWI DZIEDZCOWI -  KL. 2E

JAKUBOWI MARSZAŁKOWI -  KL. 2A3

MICHAŁOWI  MRUGALE -  KL. 2E

ROKSANIE RAKOCZY - KL. 2F

zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady Historycznej


ALEKSANDRZE BIRX

JULII GRENDZIE

MARII STOCHMAL

MATEUSZOWI KNAPOWI

zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady Języka Niemieckiego


PATRYKOWI BRÓŹDZIE

DAWIDOWI KAMIŃSKIEMU

MATEUSZOWI PAŁĘDZE

zakwalifikowania się do etapu wojewódzkiego II. Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" – Wybory Samorządowe


JUSTYNIE GORYCZCE Z KL. 3B

MILENIE MIZGALE Z KL. 2B

zakwalifikowania się do etapu rejonowego Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu

 

MATEUSZOWI PAŁĘDZE Z KL. 2G

KINDZE WÓJCIK Z KL. 1G

MICHAŁOWI RUTKOWSKIEMU Z KL. 1G

zakwalifikowania się do etapu rejonowego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności