OSIĄGNIĘCIA 2018/2019

GRATULUJEMY!


WERONICE TUPAJ

otrzymania Nagrody Edukacyjnej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa


KRZYSZTOFOWI SŁĄCZOWI

otrzymania stypendium  Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019


BARTOSZOWI BIESIADECKIEMU

OLIWII KRZEMIEŃ

WERONICE TUPAJ

otrzymania stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018


MAGDALENIE FOLWARSKIEJ - KL. 2F

tytułu laureata XVII Olimpiady Lingwistyki Matematycznej


MAI KOWALSKIEJ - KL. 3C

ALEKSANDROWI SZEWCZYKOWI - KL. 2C

zakwalifikowania się do etapu wojewódzkiego 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego


PATRYCJI URBAŃCZYK - KL. 2B

tytułu laureata i uzyskania indeksu na Psychologię UJ w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Psychologicznej


PAULINIE MROŻEK - KL. 1E

tytułu finalisty 42. Olimpiady Języka Niemieckiego


MICHAŁOWI RUTKOWSKIEMU - KL. 2G

tytułu finalisty III Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności


MARTYNIE RACZEK - KL. 3C

JULICIE WROŃSKIEJ - KL. 3A3

zakwalifikowania się do etapu centralnego Olimpiady Artystycznej (sekcja historii muzyki)


ANNIE CIEŚLI - KL. 2A2

II miejsca w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Obcojęzycznej


PATRYCJI URBAŃCZYK - KL. 2D

KATARZYNIE MIELNICZEK - KL. 2A2

ZUZANNIE KŁUSEK - 2D

GABRIELI PIETRAS - 1C

tytułu finalisty XI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej


KAROLINIE SIENIATECKIEJ - KL. 2D

zakwalifikowania się do wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej


ELLIOTOWI HARRISONOWI -  KL.3D

zakwalifikowania się do finału XLIII Olimpiady Języka Angielskiego


MARII ŚWIERCZYŃSKIEJ - KL. 3A3

MARLENIE MIŚKOWIEC – KL. 3C

ANIELI TURKOT- KL. 3I

ANNIE ZAGAJSKIEJ - KL. 2C

JAKUBOWI CYRANOWI – KL. 3G

zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

 

MARTYNIE RACZEK -  KL. 3C

JULICIE WROŃSKIEJ -  KL. 3A3

zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady Artystycznej- sekcja historia muzyki


MAI ŚWIECZKOWSKIEJ - KL. 2H

MARII KŁUSEK - KL. 3A3

MARCIE STASIAK - KL. 3A1

WOJCIECHOWI SMOLE - KL. 1A3

KRZYSZTOFOWI SŁĄCZOWI - KL. 3A1

ELLIOTOWI HARRISONOWI - KL. 3D

zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady Języka Angielskiego


MATEUSZOWI PAŁĘDZE - KL. 3G

JANOWI PORĘBSKIEMU - KL. 2G

ŁUKASZOWI RAKOCZEMU - KL. 1G2

MAKSYMILIANOWI TYLKOWI - KL. 1G2

zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady Przedsiębiorczości


NATALII ADAMOWSKIEJ - KL. 2A1

BARBARZE MAGNUSCE - KL.2A1

zakwalifikowania się do drugiego (ostatniego) etapu Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej UJ dla klas drugich

 

MONICE CISZEWSKIEJ - KL. 3B

zakwalifikowania się do drugiego (ostatniego) etapu Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej UJ dla klas maturalnych


MICHAŁOWI RUTKOWSKIEMU - KL. 2G

awansu do trzeciego etapu Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności


KAROLINIE SKOWYRSKIEJ - KL. 1H

BARBARZE FILIPEK - KL. 1G

DOMINICE MATUSIAK - KL. 1G

udziału w drugim etapie Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności


MAŁGORZACIE FOLWARSKIEJ - KL. 2F

ZOFII KLOSCE - KL. 1A1

DOMINIKOWI ROBELOWI - KL. 2G

zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady Lingwistyki Matematycznej


KAJETANOWI PAWŁOWSKIEMU - KL. 2G

TYMOTEUSZOWI GIBKOWI - KL. 2A1

udziału w etapie okręgowym Olimpiady Statystycznej


MATEUSZOWI PAŁĘDZE - KL. 3G

zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Prawie


MARII REY - KL. 3A3

MARII ŚWIERCZYŃSKIEJ - KL. 3A3

zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady Artystycznej - sekcja historii sztuki


ŁUKASZOWI BARANOWI - KL. 3E

MACIEJOWI CHYLE - KL. 3E

IGOROWI DZIEDZICOWI - KL. 3E

BARTŁOMIEJOWI HAŁATKOWI - KL. 1E

ALEKSANDRZE JANIK - KL. 1F

PIOTROWI MIŚKIEWICZOWI - KL. 3A2

MICHAŁOWI MRUGALE - KL. 3E

WOJCIECHOWI RUSZAJOWI - KL. 1C

KAMILI STOŻEK - KL. 2E

DAWIDOWI SZCZEPAŃSKIEMU - KL. 1C

zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady Historycznej


NORBERTOWI BARCZYKOWI - KL. 3D

zakwalifikowania się do II etapu Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH


MARTYNIE BIZOŃ - KL. 2G

FILIPOWI BIERÓWCE - KL. 2F

JAKUBOWI KOSTRZOWI - KL. 2F

zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady Geograficznej


KATARZYNIE KUBIAK - KL. 3B

KONRADOWI TOMCZYKOWI - 2A1

zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu


ALEKSANDRZE KOWALSKIEJ - 3B

zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady Biologicznej


KATARZYNIE KUBIAK - KL. 3B

6-go miejsca w etapie wojewódzkim Olimpiady Wiedzy o Żywności


DAWIDOWI KAMIŃSKIEMU - KL. 3C

KRZYSZTOFOWI KUZIELOWI - KL. 3E

PIOTROWI MALACHIŃSKIEMU - KL. 3A2

IGOROWI DZIEDZICOWI - KL. 3E

MATEUSZOWI PAŁĘDZE - KL. 3G

zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym


DANIELOWI GAWLIKOWI - KL. 3I

LILIANIE GUZIK - KL. 2A3

MAŁGORZACIE HYNEK - KL. 3A3

OLIWII JAWORSKIEJ - KL. 3I

KATARZYNIE KURZYDŁO - KL. 2A2

SYLWII ODROBINIE - KL. 3I

WOJCIECHOWII PIASECKIEMU - KL. 1D

zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady Języka Francuskiego