OSIĄGNIĘCIA 2018/2019

GRATULUJEMY!


WERONICE TUPAJ

otrzymania Nagrody Edukacyjnej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa


KRZYSZTOFOWI SŁĄCZOWI

otrzymania stypendium  Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019