OSIĄGNIĘCIA 2017/2018

GRATULUJEMY!


WERONICE TUPAJ

uzyskania Stypendium Prezesa Rady Ministrów

na rok szkolny 2017/2018


BARTOSZOWI BIESIADECKIEMU

uzyskania stypendium SAPERE AUSO


MACIEJOWI KUCIOWI - KL. 3G

MATEUSZOWI PAŁĘDZE - KL. 2G

zakwalifikowania się do etapu okręgowego XIII Olimpiady Przedsiębiorczości


ELLIOTOWI HARRISONOWI - KL. 2D

ZUZANNIE KIEREŚ - KL. 3A3

MARII KŁUSEK - KL. 2A3

KAJETANOWI LEŚNIAKOWI - KL. 3H1

MAGDALENIE PUCHALSKIEJ - KL. 3A3

PAWŁOWI SKOWRONKOWI - KL. 3A3

KRZYSZTOFOWI SŁĄCZOWI - KL. 2A1

 

MAI ŚWIECZKOWSKIEJ - KL. 1A3

zakwalifikowania się do etapu okręgowego 42. Olimpiady Języka Angielskiego


BARBARZE JABŁOŃSKIEJ - KL. 2G

ANDRZEJOWI PISZCZKOWI - KL. 3H1

zakwalifikowania się do etapu okręgowego XLIV Olimpiady Geograficznej


 

WERONICE BANDARZEWSKIEJ - KL. 2C

ŁUKASZOWI BARANOWI - KL. 2E

GABRIELI BASTER - KL. 2A2

FILIPOWI BUCZKOWI -  KL. 3F

MACIEJOWI CHYLE - KL. 2B

IGOROWI DZIEDZCOWI -  KL. 2E

JAKUBOWI MARSZAŁKOWI -  KL. 2A3

MICHAŁOWI  MRUGALE -  KL. 2E

ROKSANIE RAKOCZY - KL. 2F

zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady Historycznej


ALEKSANDRZE BIRX

JULII GRENDZIE

MARII STOCHMAL

MATEUSZOWI KNAPOWI

zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady Języka Niemieckiego


PATRYKOWI BRÓŹDZIE

DAWIDOWI KAMIŃSKIEMU

MATEUSZOWI PAŁĘDZE

zakwalifikowania się do etapu wojewódzkiego II. Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" – Wybory Samorządowe


JUSTYNIE GORYCZCE Z KL. 3B

MILENIE MIZGALE Z KL. 2B

zakwalifikowania się do etapu rejonowego Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu

 

MATEUSZOWI PAŁĘDZE Z KL. 2G

KINDZE WÓJCIK Z KL. 1G

MICHAŁOWI RUTKOWSKIEMU Z KL. 1G

zakwalifikowania się do etapu rejonowego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności