Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna IV w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0129/19

Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie  kompetencji kluczowych  u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z krakowskich szkół, w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.

Wartość projektu:  419 075,18 zł

Kwota dofinasowania:  398 121,42  zł (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia jeden zł i 41/100)

Realizatorzy projektu:

 1. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, 31-450 Kraków ul. Ułanów 9a, Biuro ds. Realizacji Projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna IV w Gminie Miejskiej Kraków”.

 2. I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, ul. Plac na  Groblach 9.

 3. II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana II Sobieskiego w Krakowie, ul. Sobieskiego 9.

 4. III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie, os. Wysokie 6.

 5. IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki  w Krakowie, ul. Krzemionki 11

 6. V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, ul. Studencka 12.

 7. VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie, ul. Wąska 7.

 8. VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie, ul. Skarbińskiego 5.

 9. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Grzegórzecka 24.

 10. X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Wróblewskiego 8.

 11. XX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa w Krakowie, ul. Szlak 5.

 12.  XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie, os. Teatralne 33.

 13. Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie, ul. Krupnicza 44.

 14. Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, ul. Monte Casino 31.

 15. Zespół Szkół Gastronomicznych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Krakowie, os. Złotej Jesieni 16.

 16. Zespół Szkół Geodezyjno- Drogowych i Gospodarki Wodnej  im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Lea 235.

 17. Zespół Szkół Mechanicznych im. Szczepana Humberta w Krakowie, al. Mickiewicza 5.

 18. Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego im. Walerego Goetla w Krakowie, ul. Brzozowa 5

 

Rekrutacja rozpocznie się  w pierwszych dniach września.  Szkoły prowadzą rekrutację wśród swoich uczniów. W projekcie udział może wziąć uczeń szkoły, która jest jednym z realizatorów

Projekt przewiduje stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień to znaczy, że każdy uczestnik ze specjalnymi potrzebami może liczyć na dostosowanie warunków specjalnie dla niego.

Beneficjent przewiduje m.in. możliwość   korzystania z projektu przez osoby niepełnosprawne ruchowo poprzez realizację projektu w  budynkach ze zniesioną  barierą architektoniczną. 

W załączeniu regulamin konkursu,  zawierający  katalog usług, które mogą być świadczone na rzecz osób ze względu na określony rodzaj niepełnosprawności (str. 39-44).

Rekrutacja może odbywać się również drogą elektroniczną. Dokumenty rekrutacyjne zostaną przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres email, Zgłoszeń należy dokonywać na adres email Szkoły podany na jej stronie internetowej.

Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronach www oraz w biurze projektu MCOO ul. Ułanów 9a Kraków


Załączniki:

Regulamin konkursu

Karta rekrutacyjna

Regulamin Chmura

Formularz zgłoszeniowy