Rok szkolny 2011/2012

 

Wizyta w Fontainebleau

Zobacz zdjęcia: http://vilo.krakow.pl/pl/galeria.html?id=72

W dniach 21 - 26 czerwca 2012 roku  Pan Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza dr Czesław Wróbel oraz Pani mgr Aneta Wojtaszek nauczyciel języka francuskiego przebywali we Francji korzystając z zaproszenia pana Didier Matha, wicedyrektora Liceum Międzynarodowego im. François I w Fontainebleau.

     Pobyt ten był efektem współpracy zapoczątkowanej w październiku 2011 roku  przez panią Evelyne Wenzel, prezesa Stowarzyszenia do Spraw Kontaktów z Zagranicą działającego przy merostwie/urzędzie miasta w Fontainebleau. Spotkanie odbyło się inicjatywy pani Evelyne Wenzel oraz zastępcy dyrektora liceum F I, po wielu rozmowach telefonicznych oraz wymianie maili. Głównym celem pobytu było zainicjowanie kontaktów, które w przyszłości zaowocują wymianą międzyszkolną o bogatym programie naukowo-kulturalnym.

Pobytowi przyświecały także inne cele:

1) poznanie dyrektorów, grona pedagogicznego, środowiska uczniów, poziomu nauczania oraz warunków lokalowych Lycée  Francois I

2) spotkania z władzami miasta Fontainebleau celem zaprezentowania VI Liceum Ogólnokształcącego, profili nauczania, a także poinformowanie o zasadach organizowania wymiany

3) poznanie mera  Fontainebleau i jego pierwszego zastępcy

4) spotkania z panią Evelyne Wenzel, inicjatorką planowanej wymiany i kontaktów z Lycée François I, przewodniczącą Stowarzyszenia na Rzecz Współpracy z Zagranicą

5) udział w uroczystych i  roboczych spotkaniach dotyczących planowanej wymiany, wybór nauczycieli zajmujących się wymianą ze strony francuskiej.

6) wyznaczenie proponowanych terminów wymiany, określenie zakresu tematycznego oraz ustalenie programu dla strony polskiej i francuskiej

7) poznanie regionu geograficznego, jego znaczenia historycznego, zwiedzenie zabytków, które w przyszłości zwiedzać będą uczniowie

8) spotkanie z przewodniczącym Europejskiego Parlamentu Młodzieży podczas Festiwalu Stowarzyszeń celem zaproponowania udziału naszej młodzieży w obchodach 25 rocznicy powstania Parlamentu oraz obradach z tej okazji.

Nawiązanie kontaktów z dyrektorami i gronem pedagogicznym Lycée Francis I odbyło się w atmosferze pełnej ciepła. Liceum to jest szkołą o równie wysokim poziomie jak VI Liceum Ogólnokształcące, prowadzi  szeroką sieć kontaktów zagranicznych, wymian i wycieczek. Nastawione jest, podobnie jak nasza szkoła, na wszechstronny rozwój młodzieży o ambitnych celach naukowych, integrację młodych ludzi w zmieniającej się rzeczywistości.

Rozwijanie kontaktów z Liceum z Fontainebleau  będzie dla VI Liceum Ogólnokształcącego ze wszech miar korzystne ze względu na możliwość:

- doskonalenia językowego młodzieży (francuski, angielski, niemiecki)

- możliwość ciągłego kontaktu ze światowym dziedzictwem kultury, jaki prezentuje Fontainebleau

- nawiązywanie przez młodzież przyjaźni z młodzieżą francuską

- możliwość korzystania z bazy szkoły, spędzenia kilku miesięcy w Liceum im. Franciszka I przez uczniów

- doskonalenie nauczycieli poprzez stały kontakt z  francuskimi nauczycielami języków obcych

- rozwój VI LO poprzez naukowo - kulturalną współpracę z Lycée François I

           mgr   Aneta Wojtaszek - nauczyciel języka francuskiego

Program pobytu       od 21 do 26 czerwca  2012

 Czwartek       21 czerwca 2012

 Przylot           12.30

Przejazd środkami komunikacji miejskiej do Fontainebleau

Powitanie i spotkanie z zastępcą dyrektora panem Didier Matha w Liceum im. François 1er

Zakwaterowanie

Obiadokolacja wraz z dyrektorem Matha, jego małżonką oraz panią Evelyne Wenzel

Wieczór         21.00  

Święto Muzyki w  Fontainebleau i Samois, koncert operowy na barce nad Sekwaną

Piątek 22 czerwca  2012

Rano   10.00

Przyjęcie w Urzędzie Miasta  Fontainebleau

Spotkanie z panem  Jean- Alec Ducros, pierwszym zastępcą burmistrza, radnymi miasta oraz panią Grodzką, pierwszym radcą Ambasady Polskiej w Paryżu oraz zastępcami Burmistrza a także dyrektorem Lycée François I panem Jean-Michel Domenech

13.30

Obiad z zaproszonymi przez szkołę gośćmi

Zwiedzanie szkoły

Spotkanie i dyskusje z gronem pedagogicznym

Popołudnie oraz wieczór

Zwiedzanie Pałacu w Fontainebleau

Uroczysta kolacja  z panem Dyrektorem Didier Matha oraz panią Evelyne Wenzel

Sobota           23 czerwca 2012

Dzień w Paryżu z panem dyrektorem Didier Matha oraz jego małżonką

Wieczór         20 .00

Kolacja u pani Martine Chantoiseau, nauczyciela zajmującego się wymianą z VI LO

Niedziela        24 czerwca 2012

Rano   10.00

Obecność na Festiwalu Stowarzyszeń,  stoisko ARCIF,

Spotkanie z panem burmistrzem Frédéric Valletoux oraz przewodniczącym Europejskiego Parlamentu Młodzieży spacer po mieście

Obiad

Popołudniu

Zwiedzanie Barbizon

Wieczór

Kolacja u pani Evelyne Wenzel

Poniedziałek             25 czerwca 2012

Spotkanie z panem dyrektorem Matha

Przejazd do Paryża a potem do Beauvais

Wtorek           26 czerwca 2012      

9.30 wylot do Krakowa

 

Współpraca naukowa z Lycée François Ier z Fontainebleau

 

Zobacz zdjęcia: http://vilo.krakow.pl/pl/galeria.html?id=49

 

Z wielką przyjemnością informujemy o nawiązaniu kontaktu z Lycée François Ier z Fontainebleau celem rozpoczęcia współpracy naukowej. Lycée François Ier, to liceum  założone w 1883 roku. Obecnie w ofercie szkoły znajdują się klasy o profilu europejskim i międzynarodowym, ogólnym, ekonomicznym, matematyczno-fizycznym i humanistycznym, a także klasy przygotowujące do egzaminów do szkół wyższych.


„Trzy dni z językiem francuskim: piosenka i film jako źródło wiedzy o cywilizacji i języku

Zobacz zdjęcia:  http://vilo.krakow.pl/pl/galeria.html?id=41        

                                          25-27 stycznia 2012 r.

                                               Koninki 237

                                          34-735 Niedźwiedź

  W dniach 25 - 27 stycznia 2012 roku w Koninkach położonych  w malowniczej okolicy Gorców uczniowie klas drugich uczęszczających do czterogodzinnej grupy języka francuskiego pod kierownictwem mgr Anety Wojtaszek i opieką mgr Katarzyny Wójtowicz wzięli udział w obozie językowym, którego głównym założeniem było pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu cywilizacji Francji i zmotywowanie uczących się do aktywnego i samodzielnego posługiwania się językiem francuskim. Zajęcia prowadzone były w oparciu o materiały stymulujące do mówienie, ćwiczenia wykorzystujące elementy gry aktorskiej, piosenkę. Podczas trwania zajęć uczniowie korzystali z przerw na herbatę oraz posiłki i poobiednią sjestę.

W dzień pierwszy uczniowie pracowali indywidualnie, dwójkami i w grupach nad:

      - wypowiedzią ustną ( inscenizowanie scenek z dnia codziennego w oparciu o przygotowane uprzednio scenariusze, precyzowanie odczuć, opis i opowiadanie –lekcja z cytrynami)

      - rozumieniem tekstu czytanego (matura poziom podstawowy)

      - rozumieniem ze słuchu ( relacja ze zwiedzania Paryża stateczkiem po Sekwanie)

      - inscenizacją  znaczenia słów, krzyżówkami(gry i zabawy językowe z wykorzystaniem elementów  teatralnych)

Wieczór z piosenką francuską (9 piosenek wykonawców takich jak Jacques Brel, Edith Piaf, Patricia Kaas, Carla Bruni, Stromae, Matt Pokora) był przeglądem różnych stylów i nurtów dawnych i współczesnych, a także okazją do poszerzenia słownictwa o wyrażenia potoczne.

Dzień pracy zakończył się projekcją filmu „Molière”.

Dzień drugi wypełniony był

       - ćwiczeniami fonetycznymi na bazie piosnek

       - układaniem scenariusza opowiadania

       - spacerem w pięknej zimowej scenerii

       - wykładem o językach Francji, ich obecności we współczesnej kulturze  oraz historii  języka francuskiego, który stanowił wstęp do zajęć z zakresu języka potocznego używanego w konwersacji codziennego- nagrania piosenek  „ La  drague”  i „Laisse  béton”

      - historią o gadatliwym królu – tekst z wykorzystaniem czasów przeszłych - do zagrania

        przez uczniów z wykorzystaniem słownictwa potocznego

       - projekcją filmu „Indochiny”

Dzień trzeci rozpoczęliśmy zadaniem aktorskim polegającym na skonstruowaniu dialogu dopasowanego do rozrysowanych wcześniej tras poruszania się w przestrzeni. Pozostały czas wypełniły przygotowania do inscenizacji (głośne czytanie fragmentów sztuki, praca nad wymową i intonacją, przydział ról) fragmentu „Łysej śpiewaczki" E. Ionesco podczas dnia języka francuskiego. Program obozu językowego został w całości zrealizowany i został przez młodzież przyjęty z entuzjazmem. Uczniowie stwierdzili, iż mogliby na takie obozy jeździć co miesiąc. Młodzież zachowywała się wzorowo i  brała  bardzo aktywny udział w prowadzonych przez nas zajęciach

 mgr Aneta Wojtaszek - organizator obozu językowego


Dzień Kuchni Francusko - Włoskiej

Zobacz zdjęcia: http://vilo.krakow.pl/pl/galeria.html?id=20
27 października 2011

Dnia 27 października 2011 roku w godzinach od 8.00 - 11.00  w auli VI Liceum Ogólnokształcącego odbył się Dzień Kuchni Francusko - Włoskiej wpisujący się interkulturowe trendy nauczania języków obcych.  Młodzież ucząca się języków romańskich wzięła bardzo aktywny udział w przygotowaniu i przebiegu tej uroczystości poprzez:

  • wykonanie plakatów anonsujących wydarzenie i przedstawiających specjały i ciekawostki obu kuchni francuskiej i włoskiej, które  umieszczono w auli liceum na czas trwania imprezy

  • udekorowanie  i przygotowanie auli, rozmieszczenie stolików

  • przygotowanie w domu najpopularniejszych regionu śródziemnomorskiego i wyeksponowanie ich w centralnym punkcie auli

  • pojawienie się w szkole w stroju uroczystym lub stroju odzwierciedlającym charakterystyczny styl ubierania się mieszkańców Francji i Włoch

  • zaprezentowanie osobiście wykonanych uprzednio potraw i przedstawienie sposobu ich wykonania: królowały tarty na słodko i słono, tiramisu, fondue, zupa cebulowa, croissanty, bruschetta, koreczki z oliwkami, ciasteczka z napisem Ciao oraz ciasto z Wieżą Eiffel’a w kolorach francuskiej flagi.

 

          Zaproszeni goście: z Konsulatu Francji, wicekonsul - pan Alain Schneider, Charles Faure  reprezentujący Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Francuskiej oraz pani Małgorzata Nowak z Instytutu Włoskiego wraz z  panem dyrektorem dr Czesławem Wróblem oraz panią wicedyrektor Martą Nowak  jako jury oceniali potrawy podczas degustacji.

 Przyznano trzy równorzędne nagrody -  albumy ufundowane przez Konsulat Francji.

Triumf święciły: zupa cebulowa Jakuba Sagana (II C), tarta szpinakowa Aleksandry Włodarz (II C) oraz jedno z tiramisu autorstwa  Matyldy Fanderer

Dzień Kuchni Francusko-Włoskiej spełnił funkcje nie tylko edukacyjne, ale pozwolił młodzieży na odkrycie innych aspektów uczenia się języków obcych.

Zaproszeni goście byli pod wrażeniem pomysłu i rozmachu szkolnej imprezy, zaangażowania młodzieży oraz jakości wykonanych przez młodzież potraw. Natomiast nauczycielki - organizatorki zachwycone kreatywną współpracą młodzieży. Mamy nadzieję, że od tej pory, jesień w VI Liceum Ogólnokształcącym kojarzyć się będzie z kuchnią śródziemnomorską, a tegoroczna impreza okaże się odskocznią do większych wydarzeń  związanych z kulturą krajów francusko i włoskojęzycznych.

 mgr Aneta Wojtaszek