Informacje o klasach dwujęzycznych na stronie hiszpańskiego Ministerstwa Edukacji Kultury i Sportu

http://www.mecd.gob.es/polonia/dms/consejerias-exteriores/polonia/publicaciones/SSBB-Polonia-web.pdf

PODSTAWA PRAWNA

 • POROZUMIENIE między Ministerstwem Edukacji Narodowej Polski a Ministerstwem Edukacji i Kultury Hiszpanii w sprawie tworzenia i funkcjonowania klas dwujęzycznych z językiem hiszpańskim
  z dnia 6 maja 1997

 • Aneks do Porozumienia podpisany w styczniu 2010

 • Umowa o współpracy z dnia 11 października 2011

Porozumienie między Ministerstwami  Polski i Hiszpanii dotyczy tylko placówek PUBLICZNYCH

Przedstawiciel Ministerstwa ds. Edukacji Hiszpanii Pan Mario Bedera i Minister Edukacji  Pani  Minister Katarzyna Hall w chwili podpisywania umowy. Gdańsk 11.10.2011

SEKCJE DWUJĘZYCZNE MODEL I

LICEUM:

 • Klasa Zerowa: 20 godz. języka hiszpańskiego tygodniowo

 •  Klasy I-III : Przedmioty w języku hiszpańskim: literatura hiszpańska historia i geografia Hiszpanii  

  SEKCJE DWUJĘZYCZNE MODEL II

GIMNAZJUM I LICEUM:

 • Gimnazjum: 6 godz. /tyg. j. hiszpańskiego

 • Liceum: kontynuacja nauki j. hiszpańskiego + przedmioty nauczane w j. hiszpańskim

SEKCJE DWUJĘZYCZNE Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM W POLSCE

 • Liczba sekcji: 14

 • Liczba uczniów w sekcji: 2300

 • Liczba pozostałych uczniów uczących się j. hiszp. w szkołach należących do programu: ok. 2 tys.

 • Liczba nauczycieli oddelegowanych z Hiszpanii do pracy w sekcjach dwujęzycznych: 30

 • Liczba nauczycieli polskich uczących j. hiszpańskiego w tych sekcjach: 53

WYKAZ SEKCJI  DWUJĘZYCZNYCH W POLSCE DZIAŁAJĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA

 • Warszawa -   Liceum nr XXXIV im. Miguela Cervantesa /1992/

 • Kraków – Liceum nr VI im.  Adama Mickiewicza /1997/

 • Łódź - Zespół Szkół nr 1: Liceum nr XXXII im. Haliny Poświatowskiej /2002/

 • Lublin - Gimnazjum nr XIX oraz Liceum nr IX im. Mikołaja Kopernika /2003/

 • Poznań - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4: Gimnazjum nr XXVI oraz Liceum nr XVII /2003/

 • Wrocław - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3: Gimnazjum nr X oraz Liceum nr IX /2003/

 • Gdańsk - Gimnazjum nr III im. Jana Pawła II oraz Liceum nr XV im. Zjednoczonej Europy /2004/

 • Radom – Liceum nr IV im. Tytusa Chałubińskiego /2004/

 • Warszawa - Liceum nr XXII  /2004/

 • Katowice – Liceum nr II im. Marii Konopnickiej /2005/ 

 • Bydgoszcz- Liceum nr I im.  Kamila Norwida /2005/

 • Szczecin – Gimnazjum nr 32 i Liceum nr XIV /2006/

 • Gdańsk – Liceum nr III Bohaterów Westerplatte /2006/

 • Białystok – Liceum nr III im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego /2007/

SEKCJA DWUJĘZYCZNA Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM W  VI LO

ROK SZK. 2011/12

 • liczba uczniów w sekcji dwujęzycznej: 134

 • liczba uczniów uczących się j. hiszpańskiego w wymiarze dwóch lub czterech godzin tyg.: 236

 • liczba nauczycieli polskich uczących języka hiszp.: 5

 • liczba nauczycieli hiszpańskich: 2

NABÓR DO SEKCJI DWUJĘZYCZNEJ Z J. HISZPAŃSKIM W VI LO

 

BIURO RADCY DS. EDUKACJI PRZY AMBASADZIE HISZPANII W POLSCE

Biuro Radcy ds. Edukacji w Polsce jest delegaturą hiszpańskiego Ministerstwa Edukacji działającą w ramach struktur Ambasady Hiszpanii w Warszawie. Ponadto koordynuje działalność delegatur na Słowacji, w Czechach oraz w Rosji.

 www.educacion.es/exterior/pl

ŚWIADECTWO MATURY HISZPAŃSKIEJ

Uczniowie, którzy otrzymali świadectwo ukończenia liceum mogą dodatkowo przystąpić do egzaminów maturalnych z literatury hiszpańskiej, historii i geografii Hiszpanii i uzyskać Titulo de Bachiller – hiszpańskie świadectwo maturalne

 

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 • Każdego roku hiszpańskie Ministerstwo Edukacji dostarcza materiały dydaktyczne do nauki języka i literatury oraz geografii i historii Hiszpanii  zgodnie z zamówieniem złożonym przez szkołę.

 • Biblioteka w VI LO: Ponad 1600 egzemplarzy książek oraz 230 DVD sponsorowanych przez stronę hiszpańską

 

 

 

STYPENDIA  OFEROWANE  ABSOLWENTOM KLAS DWUJEZYCZNYCH

            Uczniowie, którzy otrzymali Titulo de Bachiller i osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce mogą ubiegać się o stypendia na odbycie studiów na uniwersytetach w Hiszpanii, np. w Granadzie, Walencji lub Madrycie

KONKURS NA NAJLEPSZĄ SZKOŁĘ JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

 • Biuro Radcy ds. Edukacji organizuje od 2010 roku konkurs na Najlepszą Szkołę Języka Hiszpańskiego w Polsce w danym roku szkolnym.

 • Szkoły, które dochodzą do finału, otrzymują bardzo atrakcyjne nagrody, np. stypendia dla uczniów i nauczycieli, materiały dydaktyczne dla szkoły, nowoczesne oprogramowanie do sal komputerowych, etc.

VI LO w roku 2010 zajęło, drugie miejsce a w roku 2011 otrzymało tytuł Najlepszej Szkoły języka Hiszpańskiego w Polsce