Podstrony:

Rok szkolny 2017/2018


 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO (28 LUTEGO- 1 MARCA 2018)

 

Patronat Honorowy:

 

Prof. dr hab. Jacek Majchrowski

 

Prezydent Miasta Krakowa

 

Bogusław Kośmider

 

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

 

Barbara Nowak

 

Małopolski Kurator Oświaty

 

Prof. dr hab. Renata Przybylska

 

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Prof. dr hab. Bogusław Dopart

 

Kierownik Katedry Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Prezes Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

 

 

 

                                                                                

 

 

 

                              Patronat Medialny:

 

                                                               Magiczny Kraków                   Radio Kraków                      

 

                                                                          
                                                                                                                           

 

 

 

VI Liceum pragnie po raz piąty w sposób szczególny uczcić ten wyjątkowy dzień. Doniosłe wydarzenie jak co roku obchodzić będziemy we współpracy z wybitnymi naukowcami  i  ludźmi kultury. Żywimy głębokie przekonanie, że uroczystości jak co roku zachęcać będą do dyskusji  o bogactwie naszego języka pisanego i mówionego oraz skłonią do refleksji nad rolą i miejscem języka i literatury polskiej w życiu współczesnego Polaka.

 

PROGRAM OBCHODÓW

 

28.02.2018r. (środa)

 

9.00-12.00

 

Powitanie Gości i słowo wstępne:

 

dr Czesław Wróbel, Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie

 

Otwarcie uroczystości i przemówienia Gości

 

  • wykład inauguracyjny, Prof. dr hab. Renata Przybylska

 

 Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

  • wykład, dr hab. Kazimierz Sikora

 

Katedra Historii Języka i Dialektologii, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 12.00- 13.00- przerwa

 

13.00- 14. 30- „lekcje czytania”    (zajęcia warsztatowe dla uczniów VI LO )

 

* dr hab. Roman Dąbrowski, Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu UJ

 

* dr Małgorzata Sokalska, Katedra Komparatystyki Literackiej UJ

 

* dr Anna Kaszuba- Dębska, ASP w Krakowie i Warszawie

 

* dr Józef Ruszar, Wydział Filozoficzny Ignatianum

 

* dr Tomasz Majkowski, Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ

 

01.03.2018r. (czwartek, dzień dla gimnazjalistów)

 

10.00- 11.00

 

mgr Anna Jończyk wykład : Retoryka w reklamie

 

11.00-12.30

 

Konkurs polonistyczny dla gimnazjalistów

 

13.00- zakończenie 

OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

 

Oto uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu okręgowego XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego:

Sara Kolańska (3h3)

Aleksandra Krzanik (3a3)

Monika Kusal (3c)

Dominika Oczkowska (3d)

Zuzanna Radek (3c)

Anna Wróblewska (3e)

Paweł Skowronek (3a3)

Serdecznie gratulujemy Olimpijczykom oraz ich Opiekunkom naukowym:

prof. Justynie Kuśnierzowskiej, prof. Teresie Lityńskiej- Konieczny, prof. Wandzie Sułkowskiej, prof. Marlenie Maciejewskiej


 
 

Lekcje czytania

 Młodzież VILO miała ostatnio niepowtarzalną szansę spojrzeć na literaturę z nieco innej strony. Lekcje czytania” to akcja społeczna Fundacji Tygodnika Powszechnego, która ma na celu budzenie zainteresowania literaturą poprzez rozmowę o wybranych tekstach z wybitnymi pisarzami i pisarkami, krytykami i krytyczkami, profesorami i profesorkami.

 W podróż wraz z Josephem Conradem w głąb tajemnic jego "Jądra ciemności" zabrał nas wybitny znawca jego twórczości - Grzegorz Jankowicz. Uczniowie wraz z prowadzącym odkrywali nowe pokłady znaczeń, dekonstruowali funkcjonujące w powszechnym obiegu opinie oraz przekładali doświadczenia bohaterów na świadomość człowieka XXI wieku.

 

Magdalena Brud, Jakub Pstrąg. 

 

Narodowe Święto Niepodległości - Dyktando

 

Jak co roku uczniowie VI LO wzięli udział w dyktandzie organizowanym z okazji Święta Niepodległości. I jak co roku, to właśnie nasze uczennice okazały się najlepsze, spośród ponad 11 tys. uczniów z Polski, Litwy i Łotwy.

 Najlepszymi w kategorii szkół ponadgimnazjalnych okazały się Weronika Tupaj (I miejsce) i Aleksandra Krzanik (II miejsce).

 Dziewczętom serdecznie gratulujemy! Wszystkich zaś zapraszamy do przyszłorocznej edycji dyktanda.

 Jakub Pstrąg


Rok szkolny 2016/2017


Patrycja Lipczyńska laureatką konkursu wiedzy W KRĘGU MITÓW I KULTURY ANTYCZNEJ!

W dniu 29 marca 2017 roku w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie odbyła się XI edycja wojewódzkiego konkursu wiedzy W KRĘGU MITÓW I KULTURY ANTYCZNEJ.

W tym roku wiodącym tematem była kultura i dziedzictwo starożytnej Mezopotamii oraz mity greckie (bogowie olimpijscy i dzieje Heraklesa).

Konkurs, jak co roku, cieszył się ogromną popularnością wśród małopolskich szkół.

Konkurencja była ogromna (do testu przystąpiło 612 osób) i z tym większą satysfakcją miło nam poinformować, że Patrycja Lipczyńska, uczennica klasy IH naszego Liceum, zdobyła zaszczytne II miejsce we wspomnianym konkursie.

Uroczyste wręczenie nagrody i dyplomu odbędzie się 31 maja 2017 roku w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie.

Opiekę naukową nad uczennicą sprawowała prof. Anna Jończyk.

Laureatce gratulujemy sukcesu!

 

Gratulacje dla Natalii Dudek z klasy 2H2 za zakwalifikowanie się do Turnieju Jednego Wiersza "O laur Jubilata".

Poniżej konkursowy wiersz:

Słowa

Szelest wspomnień

Myśli Twoich

Jak melodia struny pamięci przeplata

Ulotne pejzaże wspomnień przywołuje

 

Czytane z Twoich oczu…

Jak z kryształów lustra zmysłów

Twoje słowa jedyne -

W zwierciadle echa wspomnień jak obrazy przeglądam

W struny pamięci wpisuje

Wiru naszych spojrzeń wplątane

Skrycie echo komponuje

Głaszcząc duszę

Twym imieniem

 

A nuty portret Twój malują

Niczym gwiazdy układają obraz wszechświata


 

21 marca - Międzynarodowy Dzień Poezji

Bardzo serdecznie dziękuję Państwu Polonistom, którzy ofiarowali część swoich lekcji i umożliwili młodym poetom tworzenie poetyckich refleksji związanych ze szkołą. Powstał bardzo interesujący zbiorek wierszy, które opublikujemy na III piętrze naszego liceum. Uczniom, którzy wzięli udział w tym lirycznym przedsięwzięciu, dziękuję i gratuluję.

Grażyna Fallowa


Oto jeden z wierszy - autorka: Justyna Wielosik (IIF)

****
Coś więcej niż mury
Coś bardziej niż przestrzeń
Jak w metrze
Przewija
Ludzi
Ich historie, doświadczenia
Jedna klisza
Każda odbitka niepowtarzalna
Wyraźna
Lub mniej
Dla odbitki kawał historii
Dla murów oka mrugnięcie
Jedno z wielu
Fabryka doświadczeń z rudej cegiełki
Każda odbitka jest też cegiełką
A każda cegiełka tworzy organizm
Miejsce przesiadki
Przystanek na drodze życia
Rozpędzonego młodości tramwajuSpotkanie z prof. Jerzym Bralczykiem - 27.02.2017 r.


Fotorelacja w obiektywie Piotra Rulki

Zwieńczeniem tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego było spotkanie z prof. dr hab. Jerzym Bralczykiem, w dniu 27.02.2017 r. (poniedziałek)
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ADAMA MICKIEWICZA

W KRAKOWIE

 
(21- 22 LUTEGO 2017)

 

Zapraszamy do galerii zdjęć

VI Liceum Ogólnokształcące, jedno z najstarszych liceów w Krakowie pragnie po raz czwarty w sposób szczególny uczcić ten wyjątkowy dzień. Poprzednie obchody, w których udział wzięli wybitni językoznawcy oraz literaturoznawcy
z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego:
prof. dr hab. Franciszek Ziejka, prof. dr hab. Renata Przybylska, prof. dr hab. Bogusław Dopart,
prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz, dr hab. Kazimierz Sikora, dr hab. Mirosława Mycawka, dr Marta Rusek,
dr Małgorzata Sokalska oraz znakomita krakowska Poetka Ewa Lipska i artystka-malarka dr Anna Kaszuba- Dębska cieszyły się  uznaniem nauczycieli i młodzieży oraz krakowskich mediów.  Dwudniowa naukowa impreza gromadziła nie tylko uczniów VI i V Liceum, ale także krakowskich gimnazjalistów. Niewątpliwie rangę uroczystości wzbogaciły Honorowe Patronaty: Prezydenta Miasta Krakowa, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza i patronów medialnych (Dziennika Polskiego i Radia Kraków).

 
Tegoroczne obchody zainauguruje 21 lutego 2017 roku sesja naukowa, podczas której referaty wygłoszą:
dr hab. Mirosława Mycawka (Katedra Współczesnego Języka Polskiego, Wydział Polonistyki UJ)
oraz mgr Kacper Owiński. Następnie odbędą się lekcje czytania, podczas których młodzież będzie interpretowała wybrane teksty kultury pod przewodnictwem Mistrzów- znakomitych literaturoznawców
z Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. dr. hab. Bogusława Doparta, dr hab. Doroty Wojdy, dr Moniki Stankiewicz- Kopeć, dr Anny Marchewki, dr. Tomasza Majkowskiego. Drugiego dnia zaproszeni gimnazjaliści wezmą udział w warsztatach literackich, językowych, dziennikarskich i teatralnych prowadzonych przez nauczycieli VI Liceum. Ukoronowaniem uroczystości będzie spotkanie z prof. dr hab. Janem Miodkiem, który na początku marca zaszczyci nas swą obecnością i wygłosi wykład w VI Liceum Ogólnokształcącym.

Celem przedsięwzięcia jest ukazanie młodym ludziom naukowego spojrzenia na literaturę i język polski jako czynniki wzbogacające świat przeżyć człowieka, kształtujące jego ideały, wrażliwość etyczną, wyobraźnię, odczucia i przemyślenia Doniosłe wydarzenie jest od czterech lat tradycyjnym świętem VI Liceum Ogólnokształcącego, obchodzonym co roku we współpracy z wybitnymi naukowcami  i  ludźmi kultury. Żywimy głębokie przekonanie, że uroczystości jak co roku zachęcać będą do dyskusji  o bogactwie naszego języka pisanego i mówionego oraz skłonią do refleksji nad rolą i miejscem języka i literatury polskiej w życiu współczesnego Polaka.

Patronat Honorowy:

 
Prof. dr hab. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

 
Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa


Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty


Prof. dr hab. Renata Przybylska
Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego


Prof. dr hab. Bogusław Dopart
Kierownik Katedry Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prezes Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza


      Magiczny Kraków                                                          Radio Kraków

                                                                                                                            

                                                                                                              

 

 

PROGRAM OBCHODÓW MIĘDZYNARODOWEGO DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO

           W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ADAMA MICKIEWICZA

W KRAKOWIE

 

Zapraszamy do galerii zdjęć

21.02.2017r. (wtorek)
9.00-11.30


Powitanie Gości i słowo wstępne:
dr Czesław Wróbel, Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie


Otwarcie uroczystości i przemówienia Gości

wykład inauguracyjny:

 

  • Eufemizmy w języku polityki dr hab. Mirosława Mycawka

 Katedra Współczesnego Języka Polskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego wykład:

  • Twarde jery i mięczaki, czyli dlaczego gramatyka historyczna nie jest tak straszna, jak nam się wydaje mgr Kacper Owiński

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

11.30- 12.00- przerwa

 
12.00- 13. 30- „lekcje czytania”    (zajęcia warsztatowe dla uczniów VI LO )


* Prof. dr hab. Bogusław Dopart  („Ad leones” Norwida)

 
* dr hab. Dorota Wojda („Przemiany” Leśmiana)

 
* dr Monika Stankiewicz- Kopeć (wątki napoleońskie w„Panu Tadeuszu”)

 
* dr Anna Marchewka („Panny z Wilka” Iwaszkiewicza)


* dr Tomasz Majkowski (Wiedźmin jako fenomen transmedialny)

 

22.02.2017r. (środa, dzień dla gimnazjalistów)

 
10.00- 11.00

 dr Jakub Pstrąg – wykład

 11.00-12.00

 warsztaty prowadzone przez nauczycieli VI Liceum Ogólnokształcącego  w Krakowie:

 
* Justyna Kuśnierzowska („Wiem co mówię i wiem jak mówię”);

 
* Justyna Radoń ( „Małe i duże mitologiczne podróże”);

 
* Anna Jończyk („Futureski poetyckie”);

 * Michał Kozień ( „Tajemnicze znaczenie słów”)

 
12.00 - 12.20:  scenki ze spektaklu „Chryzostoma Bulwiecia podróż do Ciemnogrodu”

w wykonaniu Szkolnego Teatru Proscenium, reż. Marlena Maciejewska


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO 21-22 LUTEGO 2017

Patronat Honorowy:

Prof. dr hab. Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

Bogusław Kośmider

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Barbara Nowak

Małopolski Kurator Oświaty

Prof. dr hab. Renata Przybylska

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Bogusław Dopart

Kierownik Katedry Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prezes Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

 

                                                                         

                

Patronat Medialny:

 

                          Magiczny Kraków                                                          Radio Kraków

                                                                                                                                                

                                                                                                            

                                                                                                                                 

Ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 i obchodzone co roku 21 lutego święto ma dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. VI Liceum Ogólnokształcące pragnie po raz czwarty w sposób szczególny uczcić ten wyjątkowy dzień. Poprzednie obchody, w których udział wzięli wybitni językoznawcy oraz literaturoznawcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego oraz znakomite artystki cieszyły się  uznaniem nauczycieli i młodzieży oraz krakowskich mediów. 

Tegoroczne obchody zainauguruje 21 lutego 2017 roku sesja naukowa, podczas której referaty wygłoszą: dr hab. Mirosława Mycawka oraz mgr Kacper Owiński. Następnie odbędą się lekcje czytania, podczas których młodzież będzie interpretowała wybrane teksty kultury pod przewodnictwem Mistrzów- znakomitych literaturoznawców z Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. dr. hab. Bogusława Doparta, dr hab. Doroty Wojdy, dr Moniki Stankiewicz- Kopeć, dr Anny Marchewki, dr. Tomasza Majkowskiego. Drugiego dnia zaproszeni gimnazjaliści wezmą udział w warsztatach literackich, językowych i dziennikarskich prowadzonych przez nauczycieli VI Liceum. Ukoronowaniem uroczystości będzie spotkanie z prof. dr hab. Jerzym Bralczykiem, który zaszczyci nas swą obecnością  i wygłosi wykład w VI Liceum Ogólnokształcącym.

Celem przedsięwzięcia jest ukazanie naukowego spojrzenia na literaturę i język polski jako czynniki wzbogacające świat przeżyć człowieka, kształtujące jego ideały, wrażliwość etyczną, wyobraźnię, odczucia i przemyślenia Doniosłe wydarzenie jest od czterech lat tradycyjnym świętem VI Liceum Ogólnokształcącego, obchodzonym co roku we współpracy z wybitnymi naukowcami  i  ludźmi kultury. Żywimy głębokie przekonanie, że uroczystości jak co roku zachęcać będą do dyskusji  o bogactwie naszego języka pisanego i mówionego oraz skłonią do refleksji nad rolą i miejscem języka i literatury polskiej w życiu współczesnego Polaka.

PROGRAM OBCHODÓW:

21.02.2017r. (wtorek)

9.00-11.30

Powitanie Gości i słowo wstępne:

dr Czesław Wróbel, Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie

Otwarcie uroczystości i przemówienia Gości

  • wykład inauguracyjny: Eufemizmy w języku polityki dr hab. Mirosława Mycawka

 Katedra Współczesnego Języka Polskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

  • wykład: Twarde jery i mięczaki, czyli dlaczego gramatyka historyczna nie jest tak straszna, jak nam się wydaje mgr Kacper Owiński

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 11.30- 12.00- przerwa

12.00- 13. 30- „lekcje czytania”    (zajęcia warsztatowe dla uczniów VI LO )

* Prof. dr hab. Bogusław Dopart  („Ad leones” Norwida)

* dr hab. Dorota Wojda („Przemiany” Leśmiana)

* dr Monika Stankiewicz- Kopeć (wątki napoleońskie w „Panu Tadeuszu”)

* dr Anna Marchewka („Panny z Wilka” Iwaszkiewicza)

* dr Tomasz Majkowski (Wiedźmin jako fenomen transmedialny)

 

22.02.2017r. (środa, dzień dla gimnazjalistów)

10.00- 11.00

dr Jakub Pstrąg wykład:  Czy niedźwiadek to mały niedźwiedź?- czyli o perswazji i manipulacji w języku

11.00-12.00

warsztaty prowadzone przez nauczycieli VI Liceum Ogólnokształcącego  w Krakowie:

* Justyna Kuśnierzowska („Wiem co mówię i wiem jak mówię”);

* Justyna Radoń ( „Małe i duże mitologiczne podróże”);

* Anna Jończyk („Futureski poetyckie”);

* Michał Kozień ( „Tajemnicze znaczenie słów”)

12. 00- 12. 20:  scenki ze spektaklu „Chryzostoma Bulwiecia podróż do Ciemnogrodu”

w wykonaniu Szkolnego Teatru Proscenium, reż. Marlena Maciejewska


 

Gratulujemy zakwalifikowania się do etapu okręgowego XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego:

Natalia Brożek (3h2)

Gabriela Czajka (3h2)

Ewelina Malik (3h2)

Anna Wróblewska (2e)

Zuzanna Radek (2c); teatrologia

(opieka: dr Marlena Maciejewska)

Sara Kolańska (2h3)

Paweł Skowronek (2a3)

(opieka: prof. Wanda Sułkowska)

Joanna Raj (3e)

(opieka: dr Jakub Pstrąg)


Rok szkolny 2015/2016

 

GRATULUJEMY LAUREATCE I FINALISTCE OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

  

Z ogromną radością informujemy, że Uczennice naszej szkoły osiągnęły następujące sukcesy w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego:


Weronika Tupaj (kl. 1a3)- zdobyła tytuł LAUREATKI

Kalina Dębska (kl. 2h2)- tytuł FINALISTKI (specjalność teatrologiczna)

 Gratulujemy!

 
 

Gratulujemy zwycięstwa w Krakowskim Konkursie Recytatorskim

 

Zapraszamy do galerii zdjęć

 

Kuba Jakubiec z kl. 2C zwycięzcą Krakowskiego Konkursu Recytatorskiego.

 

Gratulujemy! 

 

Krakowski Konkurs Recytatorski - eliminacje szkolne - 12.02.1016 r.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć

 W dniu 12.02.2016 r. odbyły się eliminacje do Krakowskiego Konkursu Recytatorskiego. Uczestnicy prezentowali jeden dowolnie wybrany  utwór poetycki lub dowolny fragment prozy. Czas recytacji nie mógł przekroczyć 5 minut.

 Jury w składzie: mgr Maria Leśniak, mgr Teresa Litynska-Konieczny, dr Marlena Maciejewska, dr Jakub Pstrąg postanowiło przyznać następujące miejsca:

 Weronika Młódzik z kl. 3C - I miejsce (T. Wiliams Tramwaj zwany pożądaniem)

 

Jakub Jakubiec z kl. 2C - II miejsce (W. Gombrowicz Ferdydurke fragment)

Wiktor Dębski z kl. IE - III miejsce ex aequo (K. I. Gałczyński Ofiara Świerzopu)

Kacper Augustynek z kl. 3E - III miejsce ex aequo (J. Słowacki Balladyna fragment)

Anna Gonera z kl. 1F - wyróżnienie (K. Makuszyński Bezgrzeszne Lata fragment)

Gabriela Adamczyk z kl. 1C - wyróżnienie (W. Szymborska Jestem za blisko, żeby mu się śnić)

Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY wspaniałych recytacji!

 

Gratulujemy zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

 

Serdecznie gratulujemy Uczennicom naszej szkoły zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego:

 1. Natalia Brożek kl. 2h2 (opieka dr M. Maciejewska)

 2. Kalina Dębska kl. 2h2 (opieka dr M. Maciejewska)

 3. Ewelina Malik kl. 2h2 (opieka dr M. Maciejewska)

 4. Weronika Tupaj kl 1a3 (opieka prof. W. Sułkowska)

 Życzymy powodzenia!


Jerzy Fedorowicz gościem klasy 3c

Aktor, senator RP, działacz samorządowy, społecznik, były dyrektor teatru, były poseł na sejm… Długo jeszcze można wymieniać pola aktywności naszego gościa. Mogliśmy posłuchać o rolach teatralnych i filmowych, o przygodach na planie, o zainteresowaniu trudną młodzieżą, o działalności charytatywnej na rzecz chorych dzieci, o terapii przez sztukę, o zadaniach inteligencji, o współczesnej Polsce, o polityce. W niezwykle spontanicznej rozmowie poznaliśmy bardzo interesującego człowieka.


 
Spotkanie z Ewa Lipską - 16.11.2015 r.

 

16 listopada 2015 mieliśmy niewątpliwą przyjemność gościć panią Ewę Lipską. Znana poetka nawiązała z nami wspaniały kontakt. Mogliśmy szczerze porozmawiać nie tylko o poezji. Gość odpowiadał przez 2 godziny na pytania, dzielił się refleksjami o literaturze, o życiu we współczesnej Polsce, o problemach naszych czasów i o różnicach między generacjami. Na koniec artystka odczytała jeden ze swych utworów z ostatnio wydanego tomiku . Wszyscy otrzymaliśmy pamiątkowy wiersz z autografem poetki. Pomysł naszej polonistki i wychowawczyni był bardzo udany. Przekonaliśmy się, że poeta nie jest „odklejonym od rzeczywistości fantastą” lecz bardzo ciekawym CZŁOWIEKIEM.

                                                                  Klasa 3c
 

Gratulacje!!!

 

Wielkimi sukcesami nasi uczniowie zakończyli zmagania w XXII Turnieju Wiedzy o Mitologii i Antyku.

Oto listy Laureatów:

Test wiedzy

Weronika Tupaj - II miejsce

Klaudia Śliwa - III miejsce

Zuzanna Kieres - III miejsce

Gabriela Czerwińska - III miejsce

Karolina Hakalla - IV miejsce

Mikołaj Chudoba - V miejsce

Karolina Gocyk – wyróżnienie

Konkurs Poetycki - Spojrzeć w oczy Meduzy

Milena Kuchnia - I miejsce

Justyna Wielosik - III miejsce

 

Recytacja - proza i poezja antyku

Anastazja Kowalska – II miejsce

Natalia Podyma – II miejsce

Anna Gonera – II miejsce

Konkurs plastyczny - Przygody Perseusza

Zuzanna Dec – wyróżnienie


 
 

Ogrody biblijne - wykład p. dr hab. inż. Zofię Włodarczyk - 6.10.2015 r.

 

6 października w auli Liceum gościliśmy p. dr hab. inż. Zofię Włodarczyk, wybitną botaniczkę, pracownicę Uniwersytetu  Rolniczego. Prelegentka została zaproszona przez… polonistkę. Wszystko tłumaczą interdyscyplinarne zainteresowania naszego gościa. Pani dr Włodarczyk klasom 3c, 1c, 1e opowiadała o Ogrodach biblijnych i o symbolice biblijnych roślin. Wykład uzupełniał lekcje języka polskiego, na których omawia się wybrane fragmenty Pisma Świętego i zwraca uwagę na symbole, realia i przyrodę Ziemi Świętej. Wielkim osiągnięciem naszego gościa są Ogrody biblijne, założone w Myczkowcach, Proszowicach (pierwszy w Polsce, powstał w 2008 r.) i Muszynie, odwiedzane przez licznych turystów od wiosny do jesieni. Ogrody są miejscami, w których przez posadzone w nich rośliny – wymienione w Biblii – opowiada się wydarzenia z kart Pisma Świętego. Środowisko przyrodnicze (rośliny, pustynia, woda…) uzupełnione jest elementami architektury, rzeźby, kompozycjami przestrzennymi. Pani doktor zaimponowała słuchaczom wiedzą i pasją.

 

Spotkanie to należy traktować jako okazję do uzupełnienia wiedzy i zaproszenie do odwiedzenia wyjątkowych miejsc, jakimi są Ogrody biblijne.

 

                                    Teresa Lityńska-Konieczny


 

25 września odbył się pierwszy etap trzeciej edycji Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy historycznej. W tym roku piszący zmierzyli się z tekstem o losach artystów po 1918 roku. Nie brakowało trudnych słów (superkomiczny, uchodźstwo, establishment, pół wiedeńczyk…), zagadek związanych z pisownią wielkich liter (cukiernia Mała Ziemiańska, Qui Pro Quo…), nie wspominając już o interpunkcji. Mimo sporego wyzwania, 13 uczniów przekroczyło magiczny próg 75%  i mają szansę wziąć udział w etapie okręgowym. Zapewniamy, że będziemy trzymać kciuki.

Gratulacje dla:

Weroniki Tupaj, Pauliny Habiny, Kornelii Miziołek, Aleksandry Kiereś, Anny Kwiatek, Weroniki Świerk, Aleksandry Krzanik, Magdaleny Matusik, Dominiki Dębowskiej, Zuzanny Dec, Joanny Krygier, Karoliny Hakalla, Aliny Romańskiej.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych polonistycznych i historycznych konkursach.

                                               Teresa Lityńska-KoniecznyRok szkolny 2014/2015