Rok szkolny 2017/2018

STRUKTURA SAMORZĄDU

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie liceum, reprezentowani przez Radę Uczniowską

Prezydium:

Prezydent - Karol Sala 2H

1-wszy wiceprezydent - Michał Mrugała 2E

2-gi wiceprezydent - Gabriela Frasik 2G

Sekretarz - Julia Piątek 2B

Rzecznik - Noela Godlewska 2A1 & Kacper Skrzyński 1H

Ministerstwa:

- integracji wewnątrzszkolnej - Natalia Ciążadło 2B & Katarzyna Wątor 2E

- integracji zewnątrzszkolnej - Karol Miernowski 2D

- debat - Jakub Przybylik & Franciszek Pozarzycki - obaj 2H

- sportu - Kacper Szuszkiewicz 2H & Łukasz Indyk 2F

- kultury - Paweł Tłuszcz 2G & Hanna Olejniczak 2I

- wolontariatu - Weronika Świt 2B

Opiekun: prof. Justyna Kuśnierzowska