Podstrony:

Rok szkolny 2018/2019

9 I 2019 w VI Liceum gościła p. dr hab. Marcjanna Nóżka z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, która przedstawiła wykład pt. "Wykluczenie i procesy stygmatyzacji społecznej". Uczestnikami wydarzenia naukowego byli uczniowie klas: 2C, 2E i 2G realizujący program nauczania wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Tematyka wykładu wywołała ożywione reakcje słuchaczy zadających liczne pytania o rodzaje stygmatyzacji społecznej oraz wpływ wykluczenia na funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa.


 


GRATULUJEMY!

MATEUSZOWI PAŁĘDZE - KL. 3G

zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Prawie


DAWIDOWI KAMIŃSKIEMU - KL. 3C

KRZYSZTOFOWI KUZIELOWI - KL. 3E

PIOTROWI MALACHIŃSKIEMU - KL. 3A2

IGOROWI DZIEDZICOWI - KL. 3E

MATEUSZOWI PAŁĘDZE - KL. 3G

zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady o Polsce i Świecie WspółczesnymWykład p. dra hab. Jacka Nowaka z Instytutu Socjologii UJ

21 XI 2018 w VI Liceum gościł p. dr hab. Jacek Nowak z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wygłosił wykład pt. "Tworzenie się i funkcjonowanie narodu". W wykładzie uczestniczyły klasy 2C, 2E, 2F i 2G realizujące program nauczania wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Nasz gość omówił zagadnienie tworzenia się narodów, budowy wspólnoty narodowej i czynniki wpływające na jej funkcjonowanie. Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja naukowa, w której dyskutanci podjęli m. in. kwestię tożsamości narodów w przeszłości i współcześnie oraz problem instrumentalnego wykorzystywania symboli narodowych.

 


Rok szkolny 2017/2018


Gratulacje dla Dominiki Bębenek z kl. 3G

Dominika Bębenek, uczennica klasy 3G, została lauratką XX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie zajmując V miejsce

Gratulujemy wielkiego sukcesu i indeksu na studia!


Wykład p. Łukasza Słoniowskiego przewodniczącego Komisji Edukacji w Radzie Miasta Krakowa

3 IV 2018 w VI Liceum gościł p. Łukasz Słoniowski, , który wygłosił wykład pt. "Samorząd terytorialny w Krakowie". Nasz gość podzielił się ze słuchaczami uwagami nt. teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, m. in. w kontekście nowoczesnej edukacji, zagospodarowania przestrzennego i budżetu obywatelskiego. W spotkaniu wzięły udział klasy: IA/3, IC, 2G, 3A/2 i 3F.Gratulacje dla Natalii Podymy z kl. 3E

Natalia Podyma, uczennica klasy 3E, została laureatką w konkursie "Europa - społeczeństwo, gospodarka, polityka, kultura", organizowanym przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Gratulujemy wielkiego sukcesu i indeksu na studia!


Gratulacje dla Dominiki Bębenek z kl. 3G

Dominika Bębenek, uczennica klasy 3G, została finalistką XX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie.

 

Wykład dr hab. Marcjanny Nóżki, pracownika naukowego Instytutu Socjologii UJ

13 XII 2017 gościem VI Liceum była dr hab. Marcjanna Nóżka, pracownik naukowy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasz gość specjalizuje się w badaniach m. in. nad wykluczeniem społecznym, marginalizacją, socjologią środowiskową i psychologią społeczną. Dr hab. M. Nóżka przedstawiła wykład pt. "Wykluczenie społeczne",w którym omówiła na wybranych przykładach teorie nt. powstawania i mechanizmów wykluczeń, ich charakter oraz konsekwencje społeczne. Słuchaczami byli uczniowie z klas: 2C, 2E i 2F realizujący program nauczania wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym.

 

Wykład dra hab. Jacka Nowaka, pracownika naukowego Instytutu Socjologii UJ

  7 XII 2017 VI Liceum odwiedził dr hab. Jacek Nowak, socjolog i antropolog, pracownik naukowy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasz gość prowadzi badania w Europie Środkowo-Wschodniej wśród mniejszości etnicznych i religijnych. Uczniowie klas 2A/2, 2C, 2F, 2G i 3A/2 realizujący program nauczania wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym wysłuchali wykładu pt. "Tworzenie się i funkcjonowanie narodu". Nasz ekspert przedstawił różne koncepcje narodzin i funkcjonowania narodu, zagadnienie pamięci zbiorowej w różnych wspólnotach oraz znaczenie tożsamości społecznej.Rok szkolny 2016/2017

Gratulujemy Patrykowi Bróździe z kl. 1C

  25 IV 2017 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10 odbył się etap centralny prestiżowego konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym. Przewodniczący PKW prof. dr hab. Wojciech Hermeliński przemawiając do finalistów konkursu i ich opiekunów odniósł się do problemu frekwencji wyborczej, wyrażając nadzieję, że: "państwo, jako przyszli wyborcy, młodzi, aktywni obywatele, członkowie społeczeństwa obywatelskiego, które jest jednym z filarów demokracji, powoli zaczniecie tę rzeczywistość zmieniać przy pomocy karty wyborczej".

VI Liceum reprezentował uczeń klasy IC Patryk Brózda, który znalazł się w ekskluzywnym gronie 21 finalistów konkursu, wyłonionych spośród ponad 4.5 tysiąca uczestników z całej Polski. By dotrzeć aż do etapu centralnego nasz uczeń musiał rozwiązać test ze znajomości prawa wyborczego i zdobyć co najmniej 22 punkty na 25 możliwych do zdobycia.W drugim etapie uczestnicy musieli napisać pracę na jeden z trzech tematów dotyczących historii i współczesności wyborów oraz prawa wyborczego. Nasz zawodnik napisał pracę nt. e-votingu, czyli głosowania elektronicznego, analizując jego zalety i wady. Podczas etapu centralnego Patryk Brózda odpowiadał na trzy wylosowane pytania o zróżnicowanym poziomie trudności.

Jak podkreślił na zakończenie konkursu Przewodniczący PKW prof. dr hab. Wojciech Hermeliński: "poziom konkursu był tak wysoki, że Komisja miała dziś problem z wyłonieniem laureatów. "Powinno być 21 pierwszych miejsc".

Jesteśmy dumni, że nasz uczeń jest wśród najlepszych znawców prawa wyborczego w Polsce.

   

Foto Wojciech Olkuśnik, KBW


Wykład dra hab. Jarosława Flisa - 19.04.2017 r.

 

19 IV 2017 VI Liceum odwiedził dr hab. Jarosław Flis, pracownik naukowy Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasz gość zaprezentował wykład pt. "Polskie podziały polityczne".

Słuchacze zapoznali się z genezą podziału sceny politycznej na prawicę i lewicę, nowymi koncepcjami podziału kierunków politycznych oraz analizą zmian na polskiej scenie politycznej po 1989 roku. Wykład zakończyła krótka dyskusja naukowa.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie realizujący program nauczania wos na poziomie rozszerzonym z klas: 2F, maturzyści z grup międzyoddziałowych (3G/3H/2) i klasa 3F  oraz gościnnie klasa 1E i 2B.


Gratulujemy Patrykowi Bróździe z kl. 1C

 

Z przyjemnością informujemy, że Patryk Brózda z kl. 1C – zajął 2. miejsce w etapie drugim (wojewódzkim) Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym “Wybieram Wybory”.

Tym samym zakwalifikował się do etapu trzeciego (ogólnopolskiego) konkursu, który odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 r. w Warszawie. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w wielkim finale!

Drugi uczestnik etapu wojewódzkiego, Dawid Kamiński z kl. 1C zajął miejsce 4.

GRATULUJEMY!


Wykład Łukasza Słoniowskiego, Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa - 5.04.2017 r.

 

5 IV 2017 VI Liceum odwiedził p. mgr Łukasz Słoniowski, Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa. Po wygłoszeniu słowa wstępnego przez Dyrektora VI Liceum p. dra Czesława Wróbla, nasz gość przedstawił wykład pt. "Samorząd terytorialny w RP". Słuchacze zapoznali się z organizacją, zadaniami i finansowaniem samorządu szczebla gminnego na przykładzie Gminy Kraków. W wykładzie uczestniczyli uczniowie klas maturalnych 3A/2, 3F, grup międzyoddziałowych 3G/3H/2 realizujący program nauczania wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym oraz gościnnie klasa 1B.Wykład p. dr Marii Nowiny-Konopki - 16.03.2017 r.

 

16 III 2016 VI liceum gościło p. dr Marię Nowinę-Konopkę, pracownika naukowego Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasz ekspert wygłosił wykład pt. "12 grzechów mediów". Słuchaczami byli uczniowie klas 2C, 2E, 2F i 2G realizujący program nauczania wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Nasz ekspert zapoznał uczniów z funkcjonowaniem współczesnych mediów, ich wpływem na opinię publiczną oraz zagrożeniami wynikającymi z błędów dziennikarskich. Po wykładzie odbyła się krótka dyskusja.Wykład dra hab. Jacka Nowaka z Instytutu Socjologii UJ

 

8 XII 2016 VI Liceum odwiedził p. dr hab. Jacek Nowak, pracownik naukowy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasz gość przedstawił wykład pt. "O nierównościach i strukturze społecznej". Słuchacze poznali przykłady nierówności społecznych, ich wpływ na społeczeństwo a także cechy struktury społecznej ze szczególnym uwzględnieniem struktury klasowej i warstwowej. Poznali zależności między władzą, prestiżem i zamożnością. Przekaz został wzbogacony pokazem zdjęć. W spotkaniu wzięły udział klasy realizujące program nauczania wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym: 2C, 2E i 2F.

 


Wykład dr Marcjanny Nóżki, pracownika naukowego Instytutu Socjologii UJ - 17.11.2016 r.

17 XI 2016 naszą szkołę odwiedziła p. dr Marcjanna Nóżka, pracownik naukowy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasz gość przedstawił wykład pt. "Procesy naznaczania społecznego". Słuchacze poznali funkcje, przykłady, przebieg i konsekwencje takich procesów socjologicznych jak: stygmatyzacja, naznaczanie, wykluczenie społeczne a także konsekwencje tych procesów dla jednostki ludzkiej i jej funkcjonowania w zbiorowości. Nasz ekspert przedstawił ponadto wybrane teorie dotyczące naznaczania społecznego, zwracając uwagę nie tylko na jego ciągłą obecność w świecie współczesnym, ale również na kontekst historyczny. Przekaz został wzbogacony pokazem zdjęć. Treść wykładu wywołała żywą reakcję sali, skłaniając do ciekawej dyskusji naukowej. W spotkaniu wzięły udział klasy realizujące program nauczania wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym: 2C, 2E i 2F.

 

Rok szkolny 2015/2016


Wykład dra Jarosława Flisa z Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ - 11.04.2016 r.

 

11 IV 2016 VI LO odwiedził dr Jarosław Flis z Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasz gość wygłosił wykład pt. "O czym decyduje ordynacja wyborcza?". Słuchaczami byli uczniowie klas 3A/II, 3F i 3G, realizujący rozszerzony program nauczania wiedzy o społeczeństwie. Nasz ekspert zapoznał uczestników spotkania z różnicami między ordynacją proporcjonalną i większościową, dokonał oceny zalet i wad obu systemów; omówił możliwe modyfikacje dotychczasowego systemu wyborczego oraz odniósł się do postulatu wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do polskiego systemu wyborczego. Po wykładzie odbyła się krótka dyskusja.


Wykład p. dr Marcjanny Nóżki z Instytutu Socjologii UJ - 27.11.2015

 

27 XI 2015 w VI Liceum odbył się wykład p. dr Marcjanny Nóżki z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem spotkania były przyczyny, przebieg i skutki marginalizacji oraz wykluczenia społecznego w różnych środowiskach. Wystąpienia p. dr M. Nóżki wysłuchały grupy międzyoddziałowe realizujące program nauczania wos na poziomie rozszerzonym. Po wykładzie odbyła się krótka dyskusja naukowa.


Wykład dra hab. Jacka Nowaka z Instytutu Socjologii UJ - 16 X 2015

 

16 X 2015 w VI Liceum gościł dr hab. Jacek Nowak z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zaprezentował wykład pt. "Grupy społeczne i zbiorowości". Celem spotkania było przybliżenie słuchaczom wpływu takich czynników jak kultura na tworzenie i funkcjonowanie grup społecznych oraz zbiorowości takich jak naród. W spotkaniu wzięły udział grupy międzyoddziałowe (z klas 2G i 2H/2) oraz klasa 2A/2, realizujące program nauczania wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym.Rok szkolny 2014/2015


Odczyt dr Marcjanny Nóżki z Instytutu Socjologii UJ - 16.04.2015

 

16 IV 2015 VI Liceum gościło p. dr Marcjannę Nóżkę z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczniowie klas 2F i 2G realizujący rozszerzony program nauczania wiedzy o społeczeństwie wysłuchali odczytu pt. "Stygmatyzacja i wykluczenie społeczne".Wykład dr Marii Nowina - Konopki z Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ

 

16 VI 2015 VI Liceum odwiedziła p. dr Maria Nowina - Konopka z Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczniowie klas 2A/II, 2F i 2G realizujący rozszerzony program nauczania wiedzy o społeczeństwie wysłuchali odczytu pt. "12 grzechów mediów".


 Odczyt p. Marcina Emilewicza

 

13 IV 2015 VI Liceum odwiedził p. Marcin Emilewicz, który wygłosił dla maturzystów z klas 3A/I i 3F zdających wos odczyt pt. "Instytucje Unii Europejskiej".

 


Odczyt prof. dra hab. Andrzeja Piaseckiego z Instytutu Politologii UP - 27.01.2015 r.

 

27 I 2015 w VI Liceum gościł prof. dr hab. Andrzej Piasecki z Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który wygłosił odczyt pt. "Marketing polityczny w polskich wyborach. Dobre i złe praktyki". Słuchaczami byli uczniowie klas IIIF i IIIG oraz grupa maturzystów z klasy IIIA/I, realizujący program nauczania wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Po odczycie odbyła się dyskusja.Odczyt dra hab. Jacka Nowaka z Instytutu Socjologii UJ - 19.11.2014 r.

 

19 XI 2014 VI LO gościło dra hab. Jacka Nowaka z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który przedstawił odczyt pt. "Grupy społeczne". W spotkaniu wzięły uział klasy 2A/II, 2F, 2G i 2H/II realizujące program nauczania wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym.

 Wyróżnienie w II edycji konkursu na najlepszy esej

Z radością informujemy, że Katarzyna Jałocha, uczennica klasy 3G otrzymała wyróżnienie w II edycji konkursu na najlepszy esej z zakresu stosunków międzynarodowych i badań kulturoznawczych za tekst pt. "Polska w UE – bilans członkostwa i współczesne wyzwania dla Unii Europejskiej". Konkurs odbył się pod patronatem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 13 X 2014 w auli Collegium Novum odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom i spotkanie z władzami uczelni.Wykłady i odczyty 2013/2014


 
Wykład dr Aleksandry Wagner z Instytutu Socjologii UJ - 23.04.2014 r.

 

23 IV 2013 VI Liceum gościło p. dr Aleksandrę Wagner z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Klasy 2A/I, 2F i 2G realizujące rozszerzony program nauczania wiedzy o społeczeństwie wysłuchały wykładu pt. "Jest tylko przyszłość. I właśnie jej nie ma. Socjologiczne rozważania o przyszłości".


 
Odczyt dr Marcjanny Nóżki z Instytutu Socjologii UJ - 6.12.2013 r.

6 XII 2013 VI Liceum gościło p. dr Marcjannę Nóżkę z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Klasy z rozszerzonym programem nauczania wiedzy o społeczeństwie (2A/I, 2F, 2G) oraz maturzyści zdający wos wysłuchały odczytu pt. "Marginalizacja i wykluczenie społeczne".

Odczyt dra hab. Jacka Nowaka - 8.10.2013 r.

8 X 2013 r. VI Liceum zainaugurowało kolejny rok odczytów akademickich. Gościem klas z rozszerzonym programem nauczania wos był dr hab. Jacek Nowak z Instytucji Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wygłosił odczyt pt. „Grupy i wspólnoty”.