Podstrony:

Wykłady i odczyty 2016/2017


Wykład p. prof. dra hab. Zdzisława Nogi - 17.03.2017 r.

 

17 III 2017 VI Liceum odwiedził p. prof. dr hab. Zdzisław Noga, kierownik Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nasz gość wygłosił wykład pt. "Funkcjonowanie miasta w okresie staropolskim na przykładzie Krakowa". Uczniowie klas 2C, 2E i 2F realizujący program nauczania historii na poziomie rozszerzonym zapoznali się z początkami lokacji Krakowa, jej konsekwencjami dla układu przestrzennego miasta i funkcjonowania władz miejskich w okresie staropolskim. Po wykładzie odbyła się krótka dyskusja.


Wykład prof. dra hab. Stanisława Sroki z Instytutu Historii UJ - 12.01.2017 r.

 

12 I 2017 w VI Liceum gościł p. prof. dr hab. Stanisław Sroka, pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasz prelegent wygłosił wykład pt. "Andegawenowie w Polsce". Słuchacze poznali dzieje stosunków polsko - węgierskich w XIV wieku ze szczególnym uwzględnieniem panowania Kazimierza Wielkiego. Poznali meandry jego polityki matrymonialnej, kulisy objęcia tronu polskiego przez Ludwika Węgierskiego oraz przełomowe momenty jego panowania w Polsce i na Węgrzech. W spotkaniu wzięły udział klasy realizujące program nauczania historii na poziomie rozszerzonym: 2A/3, 2E i 2F.


Wykład p. dra hab. W. Mruka, pracownika naukowego Instytutu Historii UJ - 4.11.2016

 

  4 XI 2016 w VI Liceum gościł p. dr hab. Wojciech Mruk, pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasz gość wygłosił wykład pt. "Konsekwencje krucjat". Słuchacze poznali konsekwencje rywalizacji świata chrześcijańskiego i arabskiego na tle skomplikowanego systemu zależności politycznych, gospodarczych i kulturalnych na Bliskim Wschodzie. Przekaz został wzbogacony pokazem zdjęć. Uczestnicy wykładu mogli samodzielnie ocenić, czy rywalizacja militarna w dobie krucjat wykluczała możliwość współpracy w innych dziedzinach życia czy też odwrotnie - skłaniała do współdziałania. Po wykładzie odbyła się dyskusja naukowa. W spotkaniu wzięły udział klasy realizujące program nauczania historii na poziomie rozszerzonym: 2C, 2E, 2F i 3D w ramach przedmiotu historia i społeczeństwo.
Wykład p. dra.hab. Sławomira Sprawskiego - 28.10.2016

 

28 X 2016 w VI Liceum gościł p. dr hab. Sławomir Sprawski, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasz gość wygłosił wykład pt. "Grecy - Persowie. Odwieczni rywale?". Słuchacze poznali świat rywalizacji świata greckiego i Persji na tle skomplikowanego systemu zależności politycznych i gospodarczych oraz kulturalnych. Przekaz został wzbogacony pokazem zdjęć. Uczestnicy wykładu mogli samodzielnie ocenić, czy Grecy i Persowie częściej rywalizowali, czy też współpracowali ze sobą. Po wykładzie odbyła się dyskusja naukowa. W spotkaniu wzięły udział klasy realizujące program nauczania historii na poziomie rozszerzonym: 2A/2, 2E, 2F oraz grupa międzyoddziałowa 2HH.Wykłady i odczyty 2015/2016


Wykład dra hab. Zdzisława Zblewskiego, pracownika naukowego Instytutu Historii UJ - 14.04.2016 r.

 

14 IV 2016 odbył się w VI Liceum wykład dra hab. Zdzisława Zblewskiego, pracownika naukowego Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasz gość w swym wystąpieniu pt. "Polski rok 1956" przedstawił schyłek czasów stalinowskich w Polsce, ukazał przykłady powolnego demontażu systemu w dziedzinie gospodarki i kultury, scharakteryzował walki frakcyjne w PZPR a także odsłonił kulisy wydarzeń, które doprowadziły do wydarzeń czerwcowych w Poznaniu a w konsekwencji do "polskiego października". W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 2A/II i 2F realizujący rozszerzony program nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie oraz grupa maturzystów zdających historię.

 Wykład prof. dra hab. Zdzisława Nogi - 8.04.2016 r.

 

  8 IV 2016 VI Liceum odwiedził p. prof. dr hab. Zdzisław Noga, dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nasz gość wygłosił wykład pt. "Rzemiosło w miastach polskich epoki przedrozbiorowej". Uczniowie klas 2A/II i 2C realizujący rozszerzony program nauczania historii poznali funkcjonowanie gospodarki w średniowiecznych i nowożytnych miastach, liczebność i funkcjonowanie cechów rzemieślniczych, różnice między cechami a manufakturami oraz specyfikę rynku rzemiosła w Krakowie. Pod koniec spotkania wywiązała się ciekawa dyskusja nt. porównania warunków życia w dawnym i współczesnym mieście.Wykład dra hab. Janusza Mierzwy, z Instytutu Historii UJ - 7.03.2016 r.

 

7 III 2016 w VI Liceum gościł dr hab. Janusz Mierzwa, pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wygłosił wykład pt. "Obóz piłsudczykowski i jego wizja państwa". Ekspert przedstawił koncepcje polityczne Józefa Piłsudskiego po 1918 roku, narodziny obozu piłsudczykowskiego po zamachu majowym, scenę polityczną okresu dwudziestolecia międzywojennego oraz wizję państwa na podstawie konstytucji z 1935 roku. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klas: 3A/II, 3C, 3E i 3F, realizujący rozszerzony program nauczania historii. Po wykładzie wywiązała się ciekawa i spontaniczna dyskusja.Wykład dra hab. Wojciecha Mruka z Instytutu Historii UJ - 4.11.2015 r.

 

4 XI 2015 w VI Liceum gościł dr hab. Wojciech Mruk z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prelegent zaprezentował wykład pt. "Świat krucjat", przedstawił słuchaczom genezę, przebieg i skutki pierwszej krucjaty. Uczniowie z grup międzyoddziałowych realizujący rozszerzony program nauczania historii oraz dwie klasy realizujące program historii i społeczeństwa zapoznały się z najnowszymi wynikami badań naukowych dotyczących skomplikowanych relacji między zachodnim światem feudalnym a światem islamu. Po wykładzie odbyła się krótka dyskusja naukowa.


Wykład dra hab. Sławomira Sprawskiego, dyrektora Instytutu Historii UJ

 

21 X 2015 VI Liceum odwiedził dr hab. Sławomir Sprawski, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasz gość przedstawił wykład pt. "Ateny i Sparta - między rywalizacją a współpracą". Słuchacze poznali świat najsłynniejszych greckich państw - miast, ich ustrój, kulturę oraz skomplikowany system zależności. Przekaz został wzbogacony pokazem zdjęć. Uczestnicy wykładu mogli samodzielnie ocenić, czy Ateny i Sparta częściej rywalizowały ze sobą, czy też współpracowały. Po wykładzie odbyła się dyskusja naukowa. W spotkaniu wzięła udział klasa 2A/2, grupa międzyoddziałowa uczniów z klasy 2H oraz klasa 2G. 

 

Wykłady i odczyty 2014/2015


Wykład dra hab. Zdzisława Zblewskiego z Instytutu Historii UJ - 11.06.2015 r.

 

11 VI 2015 w VI Liceum gościł dr hab. Zdzisław Zblewski z Instytutu Historii UJ, który wygłosił wykład pt. "Schyłek PRL - ostatnia dekada". W spotkaniu uczestniczyły klasy IA/II i 2A/II realizujące rozszerzony program nauczania historii.Odczyt prof. dra hab. Zdzisława Nogi z Instytutu Historii UP - 11.02.2015 r.

 

11 II 2015 VI Liceum gościło prof. dra hab. Zdzisława Nogę z Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nasz gość wygłosił dla uczniów klas 2A/II, 2F i 2G odczyt pt. "Kraków w epoce przedindustrialnej".

Odczyt dra hab. Wojciecha Mruka z Instytutu Historii UJ - 4.02.2015 r.

 

4 II 2015 w VI Liceum gościł dr hab. Wojciech Mruk z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wygłosił odczyt pl. "Łacinnicy w Ziemi Świętej". W spotkaniu uczestniczyły klasy 2A/II i 2F realizujące rozszerzony program nauczania historii oraz klasa 2G w ramach przedmiotu historia i społeczeństwo.

 Wykłady i odczyty 2013/2014


Odczyt dra Jarosława Flisa z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ - 24.03.2014

24 III 2014 w murach VI Liceum gościł dr Jarosław Flis z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Klasy IIA/I, IIF i IIG realizujące rozszerzony program nauczania wiedzy o społeczeństwie wysłuchały odczytu pt. "Podziały na polskiej scenie politycznej".


Odczyt dra Janusza Dąbrowskiego - 27.01.2014 r.


27.01.2014 r. odbył się odczyt dra Janusza Dąbrowskiego pt. "Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów w epoce oligarchii". W spotkaniu wzięła udział klasa 3E realizująca rozszerzony program nauczania historii.


 Odczyt prof. dra hab. Zdzisława Nogi z UP - 9.12.2013 r.

9 XII 2013 VI Liceum gościło prof. dr hab. Zdzisława Nogę z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Klasy 2A/I, 2C/H, 2E/I, 2E/II, 2F z rozszerzonym programem nauczania historii oraz maturzyści zdający historię wysłuchały odczytu pt. "Miasta w Europie średniowiecznej i wczesnonowożytnej". 

 
Odczyt dra hab. Wojciecha Mruka - 6 XI 2013

 

6 XI 2013 klasy z rozszerzonym programem nauczania historii (IIA/I, IIC, IIE/I, IIE/II, IIF) oraz maturzyści zdający historię wysłuchali odczytu dra hab. Wojciecha Mruka z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkanie było poświęcone dziejom wypraw krzyżowych.
Odczyt dra hab. S. Sprawskiego z Instytutu Historii UJ - 24.10.2013 r.

24 X 2013 w VI Liceum gościł dr hab. Sławomir Sprawski z Instytutu Historii UJ, który wygłosił odczyt pt. "Ateny i Sparta - odwieczni rywale?". W spotkaniu uczestniczyły klasy z rozszerzonym programem nauczania historii: IIA/I, IIC, IIE/I, IIE/II, IIF oraz maturzyści zdający historię.


 


Wykłady i odczyty 2012/2013Wykład prof. dra hab. Wojciecha Rojka pt. „Zagadnienia polityki bezpieczeństwa w okresie międzywojennym (1918 – 1939)

18 IV 2013 gościł w murach VI Liceum prof. dr hab. Wojciech Rojek z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasz gość wygłosił odczyt pt. „Zagadnienia polityki bezpieczeństwa w okresie międzywojennym (1918 – 1939)”. W spotkaniu uczestniczyły klasy z rozszerzonym programem nauczania historii: IC, IE/I, IF, IIIC oraz maturzyści zdający historię i wos.

 

Wykład dr Agnieszki Hess pt: Celebrytyzacja polityki

 

10 IV 2013 gościliśmy w VI Liceum dr Agnieszkę Hess z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Klasy IIE, IIIE oraz maturzyści zdający wos wysłuchali wykładu pt. „Celebrytyzacja polityki”.

 

 Odczyt dra hab. Zdzisława Zblewskiego z Instytutu Historii UJ

 

26 III 2013 w ramach cyklu odczytów akademickich odbyło się spotkanie dra hab. Zdzisława Zblewskiego z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego z uczniami klas: IA/I, IIIC, IIIE oraz maturzystami zdającymi historię i wos. Prelegent wygłosił odczyt pt. Dzisiaj słońce jest żałobną chorągwią...". Śmierć Stalina i polityczna „odwilż" w Polsce w latach 1953 – 1956”.

 

Odczyt dra Janusza Mierzwy z Instytutu Historii UJ


22 III 2013 gościł w VI Liceum dr Janusz Mierzwa z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zapoznając uczniów klas IE/I, IE/II, IF oraz maturzystów zdających historię z przebiegiem i konsekwencjami zamachu majowego w 1926 roku.

 

Odczyt dra Janusza Pezdy z Instytutu Historii UJ

 7 III 2013 w ramach obchodów 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego uczniowie klas IIA, IIC, IIE oraz maturzyści zdający historię wysłuchali odczytu dra Janusza Pezdy z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. „Emigracja po powstaniu listopadowym i styczniowym”.

 

Odczyt pana Marcina Emilewicza pt. „Instytucje Unii Europejskiej”

 

27 II 2013 odbył się odczyt p. Marcina Emilewicza pt. „Instytucje Unii Europejskiej”. Uczestniczyły klasy IIE i IIIE oraz maturzyści zdający wos z klas IIIA i IIIC.

 

Odczyt p. dr Agnieszki Hess (UJ) pt. „Demokracja deliberatywna. Co to jest?”

 9 I 2013 odbył się odczyt p. dr Agnieszki Hess (UJ) pt. „Demokracja deliberatywna. Co to jest?”. W spotkaniu uczestniczyły klasy z rozszerzonym programem nauczania wos – IIE, IIIE oraz maturzyści zdający wos z klas IIIA i IIIC.