Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018 (wtorki)

12 września 2017 r. – spotkania z wychowawcami;

24 października 2017 r. – tzw. dzień otwarty dla Rodziców uczniów;

21 listopada 2017 r. – zebrania klasowe;

9 stycznia 2018 r. – zebrania z rodzicami, informacja o ustalonej ocenie śródrocznej;

 6 marca 2018 r. – zebrania z wychowawcami klas trzecich oraz dzień otwarty dla Rodziców uczniów klas I i II

10 kwietnia 2018 r. – zebrania klasowe;

15 maja 2018 r. –  tzw. dzień otwarty dla Rodziców uczniów;

5 czerwca 2018 r. – zebrania klasowe, informacja o przewidywanych rocznych ocenach z zachowania i proponowanych ocenach końcowych.