Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019 (wtorki)

11 września 2018 r. – spotkania z wychowawcami;

23 października 2018 r. – tzw. dzień otwarty dla Rodziców uczniów;

20 listopada 2018 r. – zebrania klasowe;

8 stycznia 2019 r. – zebrania z rodzicami, informacja o ustalonej ocenie śródrocznej;

5 marca 2019 r. – zebrania z wychowawcami klas trzecich oraz dzień otwarty dla Rodziców uczniów klas I i II

9 kwietnia 2019 r. – zebrania klasowe;

14 maja 2019 r. –  tzw. dzień otwarty dla Rodziców uczniów;

4 czerwca 2019 r. – zebrania klasowe, informacja o przewidywanych rocznych ocenach z zachowania i proponowanych ocenach końcowych.