Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017 (wtorki)


06.09.2016 r. - zebrania klasowe

18.10.2016 r. -  tzw. "dzień otwarty" dla Rodziców uczniów naszej szkoły

22.11.2016 r. - zebrania klasowe

10.01.2017 r. - zebrania klasowe /informacja o ustalonych ocenach śródrocznych/

07.03.2017 r. - zebrania klasowe dla Rodziców klas trzecich i tzw. "dzień otwarty" dla Rodziców uczniów
                           klas pierwszych i drugich naszej szkoły

11.04.2017 r. - zebrania klasowe dla Rodziców uczniów klas trzecich /informacja o przewidywanych ocenach
                           końcowych / i dla pozostałych Rodziców uczniów naszej szkoły

16.05.2017 r. - tzw. "dzień otwarty" dla Rodziców uczniów naszej szkoły

06.06.2017 r. - /informacja dla Rodziców klas pierwszych i drugich o przewidywanych rocznych ocenach
                           klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz zachowania