Wykład dra hab. Jacka Nowaka, pracownika naukowego Instytutu Socjologii UJ

7 XII 2017 VI Liceum odwiedził dr hab. Jacek Nowak, socjolog i antropolog, pracownik naukowy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasz gość prowadzi badania w Europie Środkowo-Wschodniej wśród mniejszości etnicznych i religijnych. Uczniowie klas 2A/2, 2C, 2F, 2G i 3A/2 realizujący program nauczania wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym wysłuchali wykładu pt. „Tworzenie się i funkcjonowanie narodu”. Nasz ekspert przedstawił różne koncepcje narodzin i funkcjonowania narodu, zagadnienie pamięci zbiorowej w różnych wspólnotach oraz znaczenie tożsamości społecznej.