O szkole

VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Od wielu lat specjalizuje się w  nauczaniu języków obcych, prowadzi oddziały dwujęzyczne z językiem angielskim i hiszpańskim. Przygotowuje uczniów do egzaminów językowych (DSD II, Selectividad) oraz organizuje wymiany międzynarodowe ze szkołami: Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Danii.
Ponadto proponuje naukę w oddziałach z rozszerzonym programem nauczania przedmiotów przyrodniczych i historycznych.