Dokumenty

Szanowni Państwo!

W zakładce tej, znajdziecie wszystkie istotne dokumenty dotyczące funkcjonowania oraz zasad obowiązujących w VI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie.

Szczególnie polecamy zakladkę – procedury. Zapoznanie się z zawartą tam dokumentacją, pozwoli na załatwienie spraw bez zbędnej zwłoki.