Rekrutacja

 Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

WAŻNE!

Informacja dla kandydatów przystępujących do sprawdzianu kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Krakowie – 2 czerwca 2021r. o godz. 14.00 z języka angielskiego

 

 

 

 

 

Liczba godzin przeznaczonych w poszczególnych oddziałach klasowych na realizację przedmiotów rozszerzonych (uwzględniająca liczbę godzin przeznaczonych na realizację treści podstawy programowej w zakresie podstawowym), w czteroletnim cyklu nauczania liceum, począwszy od roku szkolnego 2021/2022

 

Co to jest DSD II i jakie daje możliwości?

Czym są dyplomy DELF i DALF?

Język hiszpański DELE

 

 

Zapraszamy do obejrzenia reportażu ze Święta Szkoły

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

 

Szóstka jest na szóstkę!

  • Jako jedyne liceum w Krakowie prowadzimy oddziały dwujęzyczne z językiem hiszpańskim i angielskim
  • Mamy najlepszą sekcję dwujęzyczną z językiem hiszpańskim w Polsce.
  • Prowadzimy grupy przygotowujące do egzaminu DSD (Deutsches Sprachdiplom)
  • Proponujemy naukę języka angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego


Organizujemy:

  • wymiany międzynarodowe ze szkołami w Danii, Hiszpanii, Francji, w Niemczech i we Włoszech
  • krajowe obozy naukowe
  • wycieczki przedmiotowe, integracyjne i zagraniczne
  • współpracujemy ze szkołami z Izraela

Współpracujemy z wyższymi uczelniami: Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym, Uniwersytetem Pedagogicznym, Polską Akademią Nauk

Nasi absolwenci podejmują studia na prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą

Zajmujemy:

niezmiennie od wielu lat czołowe miejsce w rankingu liceów ogólnokształcących w Małopolsce

Zwyciężamy:

Nasi uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w licznych olimpiadach, konkursach przedmiotowych, w zawodach i turniejach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim

Osiągamy bardzo wysokie wyniki egzaminów maturalnych

Tu się dzieje…,

Teatr Proscenium

Teatr Hiszpański

Grupa Muzyczna

Grupa Medialna

Chór

Blog sekcji hiszpańskiej w VI LO

Młody krytyk  blog klas filmowych

Mamy kanał na You Tube

Promujemy różne dyscypliny sportu

Rozwijamy i promujemy pasje i talenty naszych uczniów poprzez: wykłady, warsztaty, debaty, projekty, akcje charytatywne, imprezy artystyczne, koncerty, koła zainteresowań

Przyjdź          Zobacz           Zdecyduj        Dołącz do nas