Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

 

 

Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej – rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

 

WNIOSEK KANDYDATA I JEGO RODZICÓW O PRZYSTĄPIENIE DO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO/ SPRAWDZIANU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH DO ODDZIAŁU WSTĘPNEGO PRZYGOTOWUJĄCEGO DO NAUKI W ODDZIALE DWUJĘZYCZNYM Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM٭
W II TERMINIE

Przyjmowanie w pierwszej kolejności do szkoły ponadpodstawowej – rekrutacja 2024-2025

Zarządzenie Nr 4/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2024/2025

Załącznik Nr 1 – Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2024/2025.

ZARZĄDZENIE Nr 11/24 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie Nr 56/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 października 2023 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

 

 

Co to jest DSD II i jakie daje możliwości?

Czym są dyplomy DELF i DALF?

Porozumienie pomiędzy Instytutem Cervantesa a VI Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Krakowie

 

Szóstka jest na szóstkę!

  • Jako jedyne liceum w Krakowie prowadzimy oddziały dwujęzyczne z językiem hiszpańskim i angielskim oraz międzynarodowe
  • Mamy najlepszą sekcję dwujęzyczną z językiem hiszpańskim w Polsce.
  • Prowadzimy grupy przygotowujące do egzaminu DSD (Deutsches Sprachdiplom)
  • Proponujemy naukę języka angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego


Organizujemy:

  • wymiany międzynarodowe ze szkołami w Danii, Hiszpanii, Francji, w Niemczech i we Włoszech
  • krajowe obozy naukowe
  • wycieczki przedmiotowe, integracyjne i zagraniczne
  • współpracujemy ze szkołami z Izraela

Współpracujemy z wyższymi uczelniami: Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym, UKEN , Polską Akademią Nauk

Nasi absolwenci podejmują studia na prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą

Zajmujemy:

niezmiennie od wielu lat czołowe miejsce w rankingu liceów ogólnokształcących w Małopolsce

Zwyciężamy:

Nasi uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w licznych olimpiadach, konkursach przedmiotowych, w zawodach i turniejach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim

Osiągamy bardzo wysokie wyniki egzaminów maturalnych

Tu się dzieje…,

Teatr Proscenium

Teatr Hiszpański

Grupa Muzyczna

Grupa Medialna

Chór

Mamy kanał na You Tube

Promujemy różne dyscypliny sportu

Rozwijamy i promujemy pasje i talenty naszych uczniów poprzez: wykłady, warsztaty, debaty, projekty, akcje charytatywne, imprezy artystyczne, koncerty, koła zainteresowań

Przyjdź          Zobacz           Zdecyduj        Dołącz do nas